Stowarzyszenie Tanga i Sportu w ramach zawartej z Gminą Dobra umowy dotyczącej wspólnej realizacji zadania publicznego zaprasza chętne dzieci na treningi piłki nożnej na Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Dobrej w okresie od 5 kwietnia 2018 do końca października 2018 z przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu.

Terminy zajęć:

- poniedziałek godz. 17-18 dla dzieci 7-9 lat, 18-19 dla dzieci 10-13 lat 

- czwartek 17.30 – 18.30 dla dzieci 10 - 13 lat

Planowany jest udział grupy w turniejach o Puchar Wiosny i Puchar Jesieni oraz przygotowanie uczniów PSP w Dobrej do Minimundialu. 

Zachęcamy do trenowania i kibicowania. Piłka nożna to nie tylko umiejętności piłkarskie ale także możliwość funkcjonowania w grupie – współdziałania i nabywania pozytywnych cech charakteru.

 

Prezes Stowarzyszenia Tanga i Sportu
Piotr Pawłowski

 

  • 20150913_131837-zmniejszony
  • 20170909_110506
  • 20170909_121916