1. Kompleks boisk jest ogólnodostępny.

2. Obiekt czynny jest przez cały rok z wyłączeniem zamknięcia obiektu z przyczyn złych warunków atmosferycznych, godziny otwarcia obiektu są regulowane zarządzeniami.

3. Rezerwacja obiektu na dany termin odbywa się po rozpatrzeniu wniosków składanych wg harmonogramu:

 

Lp.

Termin składania wniosku

Okres rezerwacji

1

od 19 do 30  marca br.

od 1 kwietnia do 30 czerwca br.

2

od 1 do 20 czerwca br.

lipiec – sierpień br.

3

od 1 do 20 sierpnia br.

od 1 września do 31 marca nr.

4. Wnioski o rezerwację (wzór wniosku załącznik nr 1) przyjmowane będą w urzędzie gminy lub bezpośrednio u trenerów środowiskowych.

5. Pierwszeństwo korzystania z obiektu mają uczniowie PSP Dobra i innych szkół z terenu Gminy Dobra, a w dalszej kolejności pozostali zainteresowani.

6. Wnioski o rezerwację rozpatrywane są zgodnie z procedurą, regulaminem obiektu, wg. daty złożenia wniosku i spełniania wymogów formalnych zawartych we wniosku.

7. Wnioski rozpatrywane są komisyjnie, a w skład komisji wchodzą: trenerzy środowiskowi i kierownik gospodarczy Kompleksu Boisk Sportowych „ Moje Boisko - Orlik 2012” Dobra.

8. Osoby lub grupy ubiegające się o rezerwację obiektu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o nie pobieraniu opłat z tytułu prowadzonych zajęć na obiekcie (oświadczenie jest integralną częścią wniosku o rezerwację).

9. W przypadku nieobecności grupy ujętej w stałych rezerwacjach, kompleks boisk może być udostępniony innym zainteresowanym po zaakceptowaniu regulaminu.

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA OBIEKTU DO UŻYTKU

 

  1. Obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem stałych rezerwacji.
  2. Harmonogram korzystania z obiektu przygotowują trenerzy środowiskowi z kierownikiem gospodarczym kompleksu. Za przestrzeganie harmonogramu odpowiadają trenerzy środowiskowi.
  3. Na obiekcie odbywają się w pierwszej kolejności zajęcia szkolne dla uczniów PSP Dobra -od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.
  4. Ogólnodostępne godziny korzystania z obiektu dla wszystkich zainteresowanych według godzin zawartych w stosownym zarządzeniu Wójt Gminy Dobra.
  5. W dni świąteczne (np.: Święta Wielkanocne, Święto Konstytucji 3 Maja, Boże Ciało itp.) obiekt jest nieczynny.

 

Paweł Marciszewski

Animator Sportu w Gminie Dobra

 

Wniosek o rezerwację boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Gminie Dobra ul. Poziomkowa 7 >> pobierz (doc)