Wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Weleckiej, Mierzyńskiej i Milenijnej w m. Mierzyn. Organizacja zakładała wprowadzenie strefy zamieszkania w ciągu ulicy Weleckiej oraz częściowo w ciągu ulicy Mierzyńskiej i Milenijnej. Dodatkowo w ciągu ulicy Weleckiej zawężono jezdnie w dwóch miejscach przy pomocy azyli drogowych.

Wartość robót brutto: 9 852,67 zł

  • mini_20210203_131334
  • mini_20210203_131423
  • mini_20210203_131458
  • mini_20210203_131528
  • mini_20210203_131614