Wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Łosiowej w m. Dołuje który zakładał montaż jednego progu zwalniającego. Na początku ulicy Perkoza zamontowano znaki informujące, że ulica Perkoza jest drogą bez przejazdu oraz wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Wartość robót brutto: 6 992,55 zł

 

  • mini_20201221_151450
  • mini_20201221_151505
  • mini_20201221_151541
  • mini_20201221_151828
  • mini_20201221_151849