Zbiórka odpadów zielonych jest prowadzona w ramach odbioru selekcji w systemie workowym jak również kontenerowym.

Akcja obejmuje odpady zielone miękkie, czyli pokosy trawy, liście, a także miękkie kocówki przycinanych żywopłotów i drobne gałęzie.

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ODPADY ZANIECZYSZCZONE.

WARUNKIEM AKCJI KONTENEROWEJ JEST PRZYWIEZIENIE ODPADÓW I WSYPANIE ICH DO PODSTAWIONEGO KONTENERA.

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WRZUCANIA WORKÓW Z ODPADAMI ZIELONYMI DO KONTENERÓW. OPADY ZIELONE NALEŻY WYSYPAĆ Z WORKA DO KONTENERA.

 

MIEJSCA PODSTAWIENIA KONTENERÓW

- teren parkingu przy cmentarzu w Wołczkowie - 10m3

- teren przy terenie rekreacyjnym „Mierzynianka” w miejscowości Mierzyn – 12m3

- na terenie przy Urzędzie Gminy Dobra przy Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji z siedzibą przy ul. Granicznej 39b w miejscowości Dobra – 12m3

- teren przy boisku sportowym przy ul. Sportowej w miejscowości Dobra- 10m3

- teren przy basenie przeciwpożarowym przy ul. Daniela w miejscowości Dołuje – 7m3

- teren przy boisku sportowym przy ul. Górnej w miejscowości Bezrzecze – 12m3

 

Odpady zielone można dowieźć również do PSZOK przy ul. Zwierzynieckiej 4 w Dobrej.