URZĄD GMINY DOBRA INFORMUJE, IŻ OD KWIETNIA 2019 R. ROZPOCZYNA SIĘ AKCJA ZBIÓRKI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W TYM ODPADÓW ZIELONYCH.

Zbiórka odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych jest prowadzona w ramach odbioru selekcji w systemie workowym jak również kontenerowym. Akcja obejmuje odpady zielone miękkie, czyli pokosy trawy, liście, a także miękkie kocówki przycinanych żywopłotów i drobne gałęzie.

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ODPADY ZANIECZYSZCZONE.

WARUNKIEM AKCJI KONTENEROWEJ JEST PRZYWIEZIENIE ODPADÓW I WSYPANIE ICH DO PODSTAWIONEGO KONTENERA.

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WRZUCANIA WORKÓW Z ODPADAMI ZIELONYMI DO KONTENERÓW. OPADY ZIELONE NALEŻY WYSYPAĆ Z WORKA DO KONTENERA.

 

MIEJSCA PODSTAWIENIA KONTENERÓW

  • teren rekreacyjny przy ul. Lipowej w Wołczkowie (w pobliżu Zajazdu pod Lipami).
  • teren przy terenie rekreacyjnym „Mierzynianka” w miejscowości Mierzyn.
  • teren przy Urzędzie Gminy Dobra przy Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji z siedzibą przy ul. Granicznej 39b w miejscowości Dobra.
  • teren przy boisku sportowym przy ul. Sportowej w miejscowości Dobra.
  • teren przy basenie przeciwpożarowym przy ul. Daniela w miejscowości Dołuje.
  • teren przy boisku sportowym przy ul. Górnej w miejscowości Bezrzecze.

 

Odpady zielone można dowieźć również do PSZOK przy ul. Zwierzynieckiej 4 w Dobrej.

Kierownik WGOKiE