URZĄD GMINY DOBRA INFORMUJE, IŻ OD KWIETNIA 2018 R. ROZPOCZYNA SIĘ AKCJA ZBIÓRKI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W TYM ODPADÓW ZIELONYCH, KTÓRA POTRWA DO KOŃCA LISTOPADA 2018 R. 

Zbiórka odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych jest prowadzona w ramach odbioru selekcji w systemie workowym.

Każdy mieszkaniec, który zadeklarował selektywna zbiórkę odpadów bio otrzyma pod koniec marca 2018 r. po 3 szt. worków o pojemności 120 l w kolorze brązowym przeznaczonych do zbiórki ww. odpadów. Dodatkowe worki, w razie zaistnienia takiej potrzeby, mieszkaniec może pobrać w siedzibie firmy Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski przy ul. Długiej 20 w Mierzynie lub w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami komunalnymi i Egzekucji Urzędu Gminy Dobra z siedzibą przy ul. Granicznej 39b w miejscowości Dobra.

Ponadto zbiórka odpadów zielonych odbywać się będzie również  w systemie kontenerowym. Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Dobra, którzy chcą pozbyć się odpadów zielonych pochodzących z ich działek.

Obejmuje odpady zielone miękkie, czyli pokosy trawy, liście, a także miękkie kocówki przycinanych żywopłotów i drobne gałęzie.

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ODPADY ZANIECZYSZCZONE.

WARUNKIEM AKCJI KONTENEROWEJ JEST PRZYWIEZIENIE ODPADÓW I WSYPANIE ICH DO PODSTAWIONEGO KONTENERA.

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WRZUCANIA WORKÓW Z ODPADAMI ZIELONYMI DO KONTENERÓW. OPADY ZIELONE NALEŻY WYSYPAĆ Z WORKA DO KONTENERA.

 

MIEJSCA PODSTAWIENIA KONTENERÓW 

  1. teren rekreacyjny przy ul. Lipowej w Wołczkowie (w pobliżu Zajazdu pod Lipami).
  2. teren przy terenie rekreacyjnym „Mierzynianka” w miejscowości Mierzyn.
  3. na terenie przy Urzędzie Gminy Dobra przy Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji z siedzibą przy ul. Granicznej 39b w miejscowości Dobra.
  4. teren przy boisku sportowym przy ul. Sportowej w miejscowości Dobra.
  5. teren przy basenie przeciwpożarowym przy ul. Daniela w miejscowości Dołuje.
  6. teren przy boisku sportowym przy ul. Górnej w miejscowości Bezrzecze.