Zbiórka choinek w całości ( bez potrzeby rozdrabniania ) odbywać się będzie sprzed nieruchomości wraz z odbiorem bioodpadów zgodnie z harmonogramem w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego. W późniejszym terminie odbiór choinek sprzed nieruchomości będzie możliwy tylko w formie rozdrobnionej, umieszczone w pojemniku 120 l na odpady BIO. Choinki będzie można również niezmiennie przekazywać w sposób ciągły do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ). W związku z powyższym choinki nie będą odbierane z punktów zbiorczych wyznaczonych w ubiegłych latach.

Należy pamiętać, że choinki naturalne należy wystawić przed nieruchomość nie wcześniej niż dzień przed ich odbiorem, w sposób nieutrudniający ruchu drogowego.

Informujemy, że choinki odbierane będą w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia 2022 r. z miejsc/punktów wywozowych z poniższej listy.

LP.

MIEJSCE ODBIORU CHOINEK NATURALNYCH

MIEJSCOWOŚCI

1.

Teren przy boisku sportowym,  ul. Sportowa 7 w Dobrej

Dobra

2.

Teren przy boisku sportowym, ul. Górna w Bezrzeczu

Bezrzecze , Redlica

3.

Teren przy boisku sportowym,  ul. Długa 20 w Mierzynie

Mierzyn

4.

Przy terenie rekreacyjnym Mierzynianka, ul. Nasienna 20 w Mierzynie

Mierzyn

5.

Teren przy placu zabaw, ul. Daniela w Dołujach

Dołuje, Kościno

6.

Teren przy boisku sportowym (filia GCKiB) w Skarbimierzycach

Skarbimierzyce

7.

Teren przy boisku sportowym, ul. Lipowa w Wołczkowie

Wołczkowo

8.

Teren przy boisku sportowym w Rzędzinach

Rzędziny

9.

Teren przy filii GCKiB w Stolcu

Stolec

10.

Teren przy świetlicy środowiskowej w miejscowości Łęgi

Łęgi

11.

teren przy świetlicy środowiskowej w miejscowości Buk

Buk

12.

Teren przy świetlicy środowiskowej w miejscowości Grzepnica

Grzepnica, Płochocin, Sławoszewo

13.

Teren przy placu zabaw w miejscowości Wąwelnica

Wąwelnica, Redlica, Lubieszyn

Mieszkańcy mogą również oddać choinki do PSZOK’u w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 4, jak również rozdrobnić i umieścić w swoim pojemniku brązowym na odpady BIO.

ChoinkaChoinki są odbierane w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia 2021 r. TYLKO I WYŁĄCZNIE z miejsc/punktów wywozowych z poniższej listy.

Mieszkańcy mogą również oddać choinki do PSZOK’u w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 4.

Choinki nie będą odbierane sprzed nieruchomości.

Urząd Gminy Dobra informuję, że w dniach 02.03.2020 – 15.04.2020r. będzie prowadzona zbiórka odpadów zielonych w systemie kontenerowym.

Akcja obejmuje odpady zielone miękkie, czyli pokosy trawy, liście, a także miękkie kocówki przycinanych żywopłotów i drobne gałęzie.

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ODPADY ZANIECZYSZCZONE.

WARUNKIEM AKCJI KONTENEROWEJ JEST PRZYWIEZIENIE ODPADÓW I WSYPANIE ICH DO PODSTAWIONEGO KONTENERA.

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WRZUCANIA WORKÓW Z ODPADAMI ZIELONYMI DO KONTENERÓW. OPADY ZIELONE NALEŻY WYSYPAĆ Z WORKA DO KONTENERA.

UWAGA

W związku z prowadzonymi pracami drogowymi, kontener przeznaczony na odpady zielone w Wołczkowie będzie usytuowany na parkingu boiska przy ul. Lipowej do dnia 30.11.2019 roku.

Zbiórka odpadów zielonych jest prowadzona w ramach odbioru selekcji w systemie workowym jak również kontenerowym.

Akcja obejmuje odpady zielone miękkie, czyli pokosy trawy, liście, a także miękkie kocówki przycinanych żywopłotów i drobne gałęzie.

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ODPADY ZANIECZYSZCZONE.

WARUNKIEM AKCJI KONTENEROWEJ JEST PRZYWIEZIENIE ODPADÓW I WSYPANIE ICH DO PODSTAWIONEGO KONTENERA.

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WRZUCANIA WORKÓW Z ODPADAMI ZIELONYMI DO KONTENERÓW. OPADY ZIELONE NALEŻY WYSYPAĆ Z WORKA DO KONTENERA.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Zbiórka odpadów zielonych do kontenerów, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobra, odbywa się do 15 kwietnia. Po tym terminie, dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali segregację, odpady zarówno zielone jak i kuchenne odbierane będą tylko z pod nieruchomości, 3 x w miesiącu, wg harmonogramu. Właściciele nieruchomości, którzy nie prowadzą selekcji, odpady kuchenne wrzucają do pojemnika na odpady zmieszane a odpady zielone przywożą do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Dobra ul. Zwierzyniecka 4.

APELUJĘ O NIE POZOSTAWIANIE PO 15 KWIETNIA WORKÓW Z ODPADAMI W MIEJSCU PODSTAWIANIA KONTENERÓW NA ODPADY ZIELONE.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

                        SZANOWNI   MIESZKAŃCY

Ogromna ilość odpadów zielonych, jaka w tej chwili jest do odebrania z pod posesji ( 20 a nawet  50 worków) powoduje opóźnienia w odbiorze tej frakcji.

Informuję, że firma JUMAR sukcesywnie będzie je odbierać z Państwa nieruchomości.

Ponadto do 15 kwietnia odbywa się zbiórka odpadów zielonych w systemie kontenerowym.

                                                                                                  Kierownik WGOKiE

       Anna Budzyńska

URZĄD GMINY DOBRA INFORMUJE, IŻ OD KWIETNIA 2019 R. ROZPOCZYNA SIĘ AKCJA ZBIÓRKI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W TYM ODPADÓW ZIELONYCH.

Zbiórka odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych jest prowadzona w ramach odbioru selekcji w systemie workowym jak również kontenerowym. Akcja obejmuje odpady zielone miękkie, czyli pokosy trawy, liście, a także miękkie kocówki przycinanych żywopłotów i drobne gałęzie.

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ODPADY ZANIECZYSZCZONE.

WARUNKIEM AKCJI KONTENEROWEJ JEST PRZYWIEZIENIE ODPADÓW I WSYPANIE ICH DO PODSTAWIONEGO KONTENERA.

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WRZUCANIA WORKÓW Z ODPADAMI ZIELONYMI DO KONTENERÓW. OPADY ZIELONE NALEŻY WYSYPAĆ Z WORKA DO KONTENERA.

URZĄD GMINY DOBRA INFORMUJE, IŻ OD KWIETNIA 2018 R. ROZPOCZYNA SIĘ AKCJA ZBIÓRKI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W TYM ODPADÓW ZIELONYCH, KTÓRA POTRWA DO KOŃCA LISTOPADA 2018 R. 

Zbiórka odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych jest prowadzona w ramach odbioru selekcji w systemie workowym.

URZĄD GMINY DOBRA INFORMUJE, IŻ OD KWIETNIA 2017 R.
ROZPOCZYNA SIĘ AKCJA ZBIÓRKI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W TYM ODPADÓW ZIELONYCH,
KTÓRA POTRWA DO KOŃCA LISTOPADA 2017 R. 

 

Zbiórka odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych jest prowadzona w ramach odbioru selekcji w systemie workowym.