W dniu 24 września 2016 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się III etap akcji „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON” w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady:
Kontenery będą podstawiane/rozstawiane w godzinach 7.00 - 10.00 i zabierane zaraz po zapełnieniu, dodatkowe kontenery nie będą podstawiane.

24 wrzesień 2016 r. -III ETAP obejmuje miejscowości:

Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec, Grzepnica, Sławoszewo, Płochocin

 Miejsca ustawień kontenerów poniżej:

MIEJSCOWOŚĆ WIELKOŚCI KONTENERÓW I MIEJSCE PODSTAWIENIA
Buk - na terenie koło kościoła;
Łęgi

- przy placu zabaw;

Rzędziny

-  na terenie koło sklepu;
- przy blokach

Stolec

- na górce za przystankiem PKS;
- przy klubie;
- przy wjeździe nad jezioro Stolsko.

Grzepnicy

- przy przystanku PKS;
- droga w kierunku bloków;

Sławoszewo - przy wjeździe na ul. Gronową;
Płochocin - teren w pobliżu stadniny koni.

 

DO KONTENERÓW ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA !!!!

WSZELKICH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH M.IN. ETERNITU, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW BUDOWLANYCH (TJ. GRUZU, PAPY, STYROPIANU, WEŁNY MINERALNEJ) ORAZ OPON !!!

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

ZARÓWNO MAŁOGABARYTOWY JAK I WIELKOGABARYTOWY MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH. SPRZĘT TEN ZOSTANIE ODEBRANY.

ZUŻYTE OPONY OD SAMOCHODÓW

MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH LUB NIEODPŁATNIE ODDAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY WYDZIAŁU DS. OBYWATELSKICH I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU GMINY DOBRA PRZY UL. LIPOWEJ 51 W WOŁCZKOWIE.

 

 

KIEROWNIK WGOKiE

Anna Budzyńska