Obrazek przedstawiający odpady wielkogabarytowe

SZANOWNI  MIESZKAŃCY,

W 2023 roku odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości, zgodnie z harmonogramem, który otrzymaliście Państwo w formie ulotek do skrzynek pocztowych. Dodatkowo harmonogram znajdziecie Państwo na stronie www.dobraszczecinska.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI w pod zakładce ODPADY WIELKOGABARYTOWE.

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE ODBIERANE BĘDĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE ODPADY WIELKOGABARYTOWE. NIE ODBIERAMY OPON, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.

Obrazek przedstawiający odpady wielkogabarytoweSZANOWNI  MIESZKAŃCY,

W 2023 roku odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości, zgodnie z harmonogramem, który otrzymaliście Państwo w formie ulotek do skrzynek pocztowych. Dodatkowo harmonogram znajdziecie Państwo na stronie www.dobraszczecinska.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI w podzakładce ODPADY WIELKOGABARYTOWE.

Odbiór odbędzie się w dniu 13.04.2023 r. na wybranych ulicach w miejscowości Dobra i Wołczkowo:

Obrazek przedstawiający odpady wielkogabarytoweSZANOWNI  MIESZKAŃCY,

W 2023 roku odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości, zgodnie z harmonogramem, który otrzymaliście Państwo w formie ulotek do skrzynek pocztowych. Dodatkowo harmonogram znajdziecie Państwo na stronie www.dobraszczecinska.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI w podzakładce ODPADY WIELKOGABARYTOWE.

Pierwszy odbiór odbędzie się w dniu 11.04.2023 r. na wybranych ulicach w miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo:

Zdjęcie odpadów wielkogabarytowychOdbiór odpadów wielkogabarytowych w roku 2023 - co się zmienia?

Odpady wielkogabarytowe z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i poremontowych odbierane będą podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio sprzed nieruchomości 1x w roku w miesiącach kwiecień-maj.

Do każdej z nieruchomości najpóźniej do końca marca, zostanie dostarczony harmonogram w formie ulotek z podziałem na poszczególne ulice tak aby każdy mieszkaniec miał możliwość wcześniejszego przygotowania gabarytów do odbioru.

Ponadto, harmonogram zostanie opublikowany na stronie www.dobraszczecinska.pl/ Gospodarka odpadami/ Odpady wielkogabarytowe oraz udostępniony w aplikacji BLISKO.

Przy okazji przypominamy czym są tzw. „gabaryty”- są to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Zalicza się do nich min.:

 • stoły, krzesła, szafy,
 • tapczany, łóżka, fotele,
 • dywany, materace, pierzyny,
 • rowery,
 • zabawki dużych rozmiarów, walizki, itp.

WAŻNE !!!

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI:

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i poremontowych odbywać się będzie podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych sprzed nieruchomości raz w roku w miesiącach kwiecień-maj. Harmonogram zostanie dostarczony bezpośrednio do mieszkańców najpóźniej do końca marca oraz opublikowany na stronie www.dobraszczecinska.pl/ Gospodarka odpadami/ Odpady wielkogabarytowe oraz udostępniony w aplikacji BLISKO.

Zużyty i kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będzie odbierany sprzed nieruchomości. Tego rodzaju odpady właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie musiał dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w godzinach jego otwarcia.

W dniach 10, 17, 24 września 2022 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się akcja  „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ”.

Kontenery  będą podstawiane/rozstawiane w  godzinach 7.00 -10.00 i zabierane zaraz po zapełnieniu ( dodatkowe kontenery nie będą  podstawiane ).

KOMPLETNY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZARÓWNO MAŁOGABARYTOWY JAK I WIELKOGABARYTOWY NALEŻY USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH ( nie wrzucać do środka kontenera!!!).

UWAGA!!!

ZAKAZ UMIESZCZANIA W KONTENRACH:

 • OPON,
 • WSZELKICH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH M.IN. ETERNITU,
 • ODPADÓW BUDOWLANYCH (TJ. GRUZU, PAPY, STYROPIANU, WEŁNY MINERALNEJ) .

 

W dalszej części artykułu terminy i miejsca podstawienia pojemników. 

 

Kontener na odpadyW związku ze zbliżającą się w dniach 12, 19 marca 2022 r. na terenie Gminy Dobra akcją „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO” przypominamy!

Do kontenerów na odpady wielkogabarytowe wrzucamy odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Zalicza się do nich min.:

 • stoły, krzesła, szafy,
 • tapczany, łóżka, fotele,
 • dywany, materace, pierzyny,
 • rowery,
 • zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do kontenerów na odpady wielkogabarytowe  nie wrzucamy:

 • wszelkiego rodzaju części budowlanych i sanitarnych,
 • desek drewnianych, belek, paneli,
 • ram okiennych, drzwi, płoty,
 • wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki,
 • grzejniki, płytki, rolety,
 • opon,
 • wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in. eternitu,
 • części samochodowych,
 • motorowerów,
 • kosiarek spalinowych,
 • odpadów remontowych,
 • odpadów ogrodowych,
 • worków na śmieci lub kartonów z odpadami domowymi.

Obok kontenerów należy ustawić (nie wrzucać do środka kontenera):

Zdjęcie z poprzednich lat, ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych - kontener z odpadami W dniach 05, 12, 19 marca 2022 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się akcja „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO”

Kontenery będą podstawiane/rozstawiane w godzinach 7.00 -10.00 i zabierane zaraz po zapełnieniu (dodatkowe kontenery nie będą  podstawiane).

KOMPLETNY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZARÓWNO MAŁOGABARYTOWY JAK I WIELKOGABARYTOWY NALEŻY USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH (nie wrzucać do środka kontenera!!!).

UWAGA!!!

ZAKAZ UMIESZCZANIA W KONTENRACH:

 • OPON,
 • WSZELKICH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH M.IN. ETERNITU,
 • ODPADÓW BUDOWLANYCH (TJ. GRUZU, PAPY, STYROPIANU, WEŁNY MINERALNEJ) .

 

05 marca 2022 r. -  I ETAP obejmuje miejscowości: Dobra, Bezrzecze, Wołczkowo, Redlica.

Zdjęcie z poprzednich lat, ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych - kontener z odpadamiW dniach 04, 11, 18 września 2021 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się akcja
„ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH i ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO”.

Kontenery będą podstawiane/rozstawiane w godzinach 7.00 -10.00 i zabierane zaraz po zapełnieniu, dodatkowe kontenery nie będą podstawiane.

UWAGA!!!

DO KONTENERÓW, ALE TAKŻE OBOK NICH ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA !!!! OPON !!! ORAZ WSZELKICH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH M.IN.: ETERNITU, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW BUDOWLANYCH (TJ. GRUZU, PAPY, STYROPIANU, WEŁNY MINERALNEJ).

KOMPLETNY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZARÓWNO MAŁOGABARYTOWY JAK I WIELKOGABARYTOWY MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH. SPRZĘT TEN ZOSTANIE ODEBRANY.

 

04 września 2021 r. - I ETAP obejmuje miejscowości: Dobra, Bezrzecze, Wołczkowo i Redlica.

Zdjęcie ze zbiórki W dniach 06, 13, 20 marca 2021 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się akcja „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO”.

Kontenery będą podstawiane/rozstawiane w godzinach 7.00 -10.00 i zabierane zaraz po zapełnieniu, dodatkowe kontenery nie będą podstawiane.

UWAGA!!!

DO KONTENERÓW, ALE TAKŻE OBOK NICH ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA !!!! OPON !!! ORAZ WSZELKICH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH M.IN. ETERNITU, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW BUDOWLANYCH (TJ. GRUZU, PAPY, STYROPIANU, WEŁNY MINERALNEJ).

KOMPLETNY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZARÓWNO MAŁOGABARYTOWY JAK I WIELKOGABARYTOWY MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH. SPRZĘT TEN ZOSTANIE ODEBRANY.

 

06 marca 2021 r. - I ETAP obejmuje miejscowości: Dobra, Bezrzecze, Wołczkowo, Redlica.

W dniach 05, 12, 19 września 2020 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się akcja „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ”.

Kontenery będą podstawiane/rozstawiane w godzinach 7.00 -10.00 i zabierane zaraz po zapełnieniu, dodatkowe kontenery nie będą podstawiane.

UWAGA!!!

DO KONTENERÓW, ALE TAKŻE OBOK NICH ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA !!!! OPON !!! ORAZ WSZELKICH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH M.IN.: ETERNITU, NIEKOMPLETNEGO ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW BUDOWLANYCH (TJ. GRUZU, PAPY, STYROPIANU, WEŁNY MINERALNEJ).

KOMPLETNY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

ZARÓWNO MAŁOGABARYTOWY JAK I WIELKOGABARYTOWY MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH. SPRZĘT TEN ZOSTANIE ODEBRANY.

 

05 września 2020 r. -  I ETAP obejmuje miejscowości: Dobra, Bezrzecze, Wołczkowo i Redlica.

Miejsca ustawień kontenerów poniżej:

MIEJSCOWOŚĆ

WIELKOŚCI KONTENERÓW I MIEJSCE PODSTAWIENIA

Bezrzecze

- na parkingu przy szkole;

- ul. Nowoleśna, okolice posesji nr 15;

- ul. Górna (przy boisku sportowym);

- ul Miętowa naprzeciwko numeru 44;

Wołczkowo

- na parkingu przy cmentarzu;

- ul. Słoneczna (okolice skrzynek pocztowych);

- na terenie parkingu przy boisku sportowym;

Dobra

- ul. Graniczna róg ul. Kaczeńcowej;

- ul. Sportowa pobocze drogi przy boisku sportowym);

- na terenie obok pętli autobusowej przy blokach, ul. Osiedlowa ;

- na parkingu szkolnym przy ul. Poziomkowej;

- ul. Graniczna, przy posesji nr 40;

Redlica

- w okolicy placu zabaw;

- w okolicy fermy kóz „Kozi Gródek”