W dniu 14 marca 2019 roku w miejscowościach: Dobra, Bezrzecze, Mierzyn zostały zamontowane oraz naprawione tabliczki z nazwami ulic, koszt: 5 347,00 zł

W dniu 24 października 2018 roku w miejscowościach: Łęgi, Dobra, Bezrzecze zostały zamontowane oraz naprawione tabliczki z nazwami ulic, koszt: 1 360,56 zł

W dniu 2 października 2018 roku w miejscowościach: Sławoszewo, Wołczkowo, Mierzyn zostały zamontowane oraz naprawione tabliczki z nazwami ulic, koszt: 2 328,76 zł

W dniu 12 września 2018 roku w miejscowościach: Grzepnica, Dobra, Wołczkowo, Bezrzecze, Mierzyn zostały zamontowane oraz naprawione tabliczki z nazwami ulic, koszt: 3 628,29 zł

W dniu 20 lipca 2018 roku w miejscowości Dobra zostały zamontowane nowe tabliczki z nazwami ulic, koszt: 7 745,00 zł

W dniu 08 czerwca 2018 roku w miejscowościach: Redlica, Mierzyn zostały zamontowane nowe tabliczki z nazwami ulic, koszt: 5 057,66 zł

W dniu 07 maja 2018 roku w miejscowościach: Dobra, Wołczkowo, Bezrzecze, Kościno, Mierzyn zostały zamontowane oraz naprawione tabliczki z nazwami ulic, koszt: 4 668,18 zł.

W dniu 10 kwietnia 2018 roku w miejscowościach: Dobra, Wołczkowo, Bezrzecze, Wąwelnica, Mierzyn zostały zamontowane oraz naprawione tabliczki z nazwami ulic, koszt: 3 113,02 zł.