W dniu 30 września 2019 roku w miejscowościach: Grzepnica, Dobra, Bezrzecze zostały zamontowane tabliczki z nazwami ulic, koszt: 3 170,00 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/tabliczki-nazwy-ulic/wrzesien