W dniu 16 lipca 2019 roku w miejscowościach: Buk, Łęgi, Dobra, Mierzyn zostały zamontowane oraz naprawione tabliczki z nazwami ulic, koszt: 6 785,00 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/tabliczki-nazwy-ulic/lipiec