W dniu 29 kwietnia 2019 roku w miejscowościach: Dobra, Wołczkowo zostały zamontowane oraz naprawione tabliczki z nazwami ulic, koszt: 7 163,19 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/tabliczki-nazwy-ulic/kwiecien