W dniu 14 marca 2019 roku w miejscowościach: Dobra, Bezrzecze, Mierzyn zostały zamontowane oraz naprawione tabliczki z nazwami ulic, koszt: 5 347,00 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/tabliczki-nazwy-ulic/marzec