W dniu 2 października 2018 roku w miejscowościach: Sławoszewo, Wołczkowo, Mierzyn zostały zamontowane oraz naprawione tabliczki z nazwami ulic, koszt: 2 328,76 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/tabliczki-nazwy-ulic/pazdziernik