W dniu 20 lipca 2018 roku w miejscowości Dobra zostały zamontowane nowe tabliczki z nazwami ulic, koszt: 7 745,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/tabliczki-nazwy-ulic/lipiec