W dniu 07 maja 2018 roku w miejscowościach: Dobra, Wołczkowo, Bezrzecze, Kościno, Mierzyn zostały zamontowane oraz naprawione tabliczki z nazwami ulic, koszt: 4 668,18 zł.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/tabliczki-nazwy-ulic/maj