Informuję, że Wójt Gminy Dobra w porozumieniu z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek podjęła decyzję o zamknięciu od dnia 12 marca 2020r. klubów i bibliotek na terenie Gminy Dobra. Placówki zostają zamknięte do dnia 25 marca 2020r.

Wójt Gminy Dobra 

Teresa Dera

Informuję, że w dniu 11 marca 2020r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy z Dyrektorami szkół. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalono: 

  • 12 i 13 marca 2020r. w szkołach podstawowych i placówkach wychowania przedszkolnego ( punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne ) na terenie Gminy Dobra nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze,
  • od poniedziałku, 16 marca 2020r. do 25 marca 2020r. uczniowie nie przychodzą do szkół,
  • nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, poza miejscem jej stałego wykonywania, pozostając do dyspozycji dyrektora szkoły.

Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do poinformowania rodziców uczniów o podjętych działaniach za pośrednictwem strony internetowej oraz dziennika elektronicznego. 

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera 

Informacja od Ministerstwa Edukacji Narodowej >> pobierz (pdf)

W związku z zagrożeniem koronawirusem od dnia 11 marca zostają odwołane wszystkie zajęcia fitness 50+.

Natomiast od 12 marca zawieszone zostają również zajęcia jogi, zdrowej miednicy oraz kurs tańca, realizowane w ramach projektu "Być jak Elizabeth - II edycja". Projekt Transgraniczna Rada Seniorów - II edycja zostaje zawieszony od 12 marca.

O terminie wznowienia wszystkich zajęć poinformujemy Państwa w trzeciej dekadzie marca.

Wójt Gminy Dobra 

Teresa Dera 

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

  1. zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
  2. polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wojewoda Zachodniopomorski

Tomasz Hinc

Uprzejmie informuję, iż Wójt Gminy Dobra podjęła w dniu dzisiejszym decyzję o wstrzymaniu od dnia 11 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. wynajmu wszystkich pomieszczeń w szkołach.

Joanna Hrabska

p.o. Kierownik ZEAS w Dobrej

Wojewoda Zachodniopomorski ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, rekomenduje rezygnację z organizacji imprez masowych bądź przeprowadzania ich bez udziału publiczności. Ponadto zaleca, rezygnację z organizacji innych imprez skupiających znaczną liczbę uczestników.

Przy organizacji imprez, w indywidualnych sytuacjach, należy rozważyć uzyskanie rekomendacji od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe dane kontaktowe i informacje na temat zachowań w przypadku podejrzenia zachorowania

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

dla Gminy Dobra:

PSSE Police
tel./fax (91) 312-20-32
nr telefonu alarmowego w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 696-815-589

lub

  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin
tel. 91 813 94 56, tel. 91 813 94 59

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
26 147 29 12

 

Ponadto szereg informacji dotyczących naszego województwa znajdziecie Państwo na poniżej stronie:

http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11682

 

Na poniższej stronie znajdziecie Państwo również materiały multimedialne: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Grzegorz Pieszko