Wsparcie dla Przedsiębiorców

Gmina Dobra wspierając Przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem i ograniczeniem z tego powodu swojej działalności, informuje o możliwości wystąpienia z wnioskiem o umorzenie należności z tytułu podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej zamieszczamy wniosek wraz z załącznikami, które należy wypełnić i przesłać do urzędu.

Wniosek >> pobierz (doc)

Załącznik nr 1 >> pobierz (doc)

Instrukcja do załącznika nr 1 >> pobierz (pdf)

Pomoc de minimis - załącznik nr 1a >> pobierz (pdf)

Załącznik nr 2 >> pobierz (doc)

Z powodu wprowadzenia w kraju stanu zagrożenia epidemicznego właściciele hoteli, restauracji, barów oraz inne instytucje i zakłady pracy wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego musieli ograniczyć swoją działalność.

Wszyscy przedsiębiorcy których to dotyczy będą mogli indywidualnie złożyć w tej sprawie wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości, ponieważ mają określone problemy

Takie wnioski będą indywidualnie rozpatrywane  i o takie wnioski proszę, jeżeli zaistnieje taka przesłanka

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera