Szanowni Klienci!

W związku z występującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym zmuszeni jesteśmy zmienić zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach.

Z dniem 13 marca 2020 r. do odwołania zamknięta zostaje filia Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Przecławiu. Wydział w Policach obecnie funkcjonuje normalnie, jednak w przypadku planowania osobistej wizyty w urzędzie prosimy upewnić się telefonicznie, czy Państwa wizyta rzeczywiście jest niezbędna.

Jednocześnie informujemy, że w ślad za opinią Związku Powiatów Polskich, z dniem 13 marca 2020 r. zawieszone zostaje do odwołania stosowanie przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach stosowanie przepisów dotyczących karania właścicieli pojazdów z tytułu nieprzerejestrowania i zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdów w terminie 30 dni. W związku z powyższym i brakiem konieczności dochowania ustawowego terminu 30 dni, o którym mowa powyżej pracownicy Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg zwracają się do Państwa z apelem o odłożenie powyższych czynności w czasie i nie pojawianie się w urzędzie.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z Wydziałem.

W związku ze zwiększającym się zagrożeniem koronawirusem, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) od 16 marca 2020 r. do odwołania pracownicy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej będą wykonywali pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Kontakt z pracownikami Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej możliwy jest przez internet – drogą lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00:

Od północy nie można przekraczać granicy na terenie Gminy Dobra. Przejścia graniczne w Lubieszynie i Buku oraz miejsca, w których można było przejechać w Stolcu i Kościnie zostały zablokowane. Ustawiono zabezpieczenia i znaki drogowe. Miejsc tych pilnują funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Policji.

 • 1
 • 2
 • 3
 • Buk1
 • Buk2
 • Lubieszyn2
 • Lubieszyn3
 • Stolec1
 • Stolec2

 

 

 

INFORMACJA

Z uwagi na zwiększające się zagrożenie zakażeniem koronawirusem,
mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników,
zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt
w siedzibach Urzędu Gminy Dobra oraz podległych jednostek
do niezbędnego minimum.

Proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Dobra telefonicznie
lub przez internet - drogą e-mailową oraz przez platformę e-puap
( www.epuap.gov.pl ).

Proszę również o wyrozumiałość w zakresie załatwianych spraw,
w szczególności co do terminów ich załatwiania. Nasi pracownicy to
również rodzice, których dzieci, w związku z zamknięciem szkół
i przedszkoli wymagają zapewnienia opieki.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

 

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Dobra

Informuję, że Wójt Gminy Dobra w porozumieniu z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek podjęła decyzję o zamknięciu od dnia 12 marca 2020r. klubów i bibliotek na terenie Gminy Dobra. Placówki zostają zamknięte do dnia 25 marca 2020r.

Wójt Gminy Dobra 

Teresa Dera

Informuję, że w dniu 11 marca 2020r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy z Dyrektorami szkół. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalono: 

 • 12 i 13 marca 2020r. w szkołach podstawowych i placówkach wychowania przedszkolnego ( punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne ) na terenie Gminy Dobra nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze,
 • od poniedziałku, 16 marca 2020r. do 25 marca 2020r. uczniowie nie przychodzą do szkół,
 • nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, poza miejscem jej stałego wykonywania, pozostając do dyspozycji dyrektora szkoły.

Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do poinformowania rodziców uczniów o podjętych działaniach za pośrednictwem strony internetowej oraz dziennika elektronicznego. 

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera 

Informacja od Ministerstwa Edukacji Narodowej >> pobierz (pdf)

W związku z zagrożeniem koronawirusem od dnia 11 marca zostają odwołane wszystkie zajęcia fitness 50+.

Natomiast od 12 marca zawieszone zostają również zajęcia jogi, zdrowej miednicy oraz kurs tańca, realizowane w ramach projektu "Być jak Elizabeth - II edycja". Projekt Transgraniczna Rada Seniorów - II edycja zostaje zawieszony od 12 marca.

O terminie wznowienia wszystkich zajęć poinformujemy Państwa w trzeciej dekadzie marca.

Wójt Gminy Dobra 

Teresa Dera 

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

 1. zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
 2. polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wojewoda Zachodniopomorski

Tomasz Hinc