Pismo Wójta Gminy Dobra do Komisarza Wyborczego w Szczecinie - Nasz znak: ZO.SG.502.5.2020.RA