Pismo Wójta Gminy Dobra do Marszałka Sejmu - Nasz znak: ZO.SG.502.5.2020.RA