Wsparcie dla Przedsiębiorców

Gmina Dobra wspierając Przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem i ograniczeniem z tego powodu swojej działalności, informuje o możliwości wystąpienia z wnioskiem o umorzenie należności z tytułu podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej zamieszczamy wniosek wraz z załącznikami, które należy wypełnić i przesłać do urzędu.

Wniosek >> pobierz (doc)

Załącznik nr 1 >> pobierz (doc)

Instrukcja do załącznika nr 1 >> pobierz (pdf)

Pomoc de minimis - załącznik nr 1a >> pobierz (pdf)

Załącznik nr 2 >> pobierz (doc)