Plakat Pomorza Zachodniego dotyczący dotacji na walkę z COVID-19 - 25 mln zł

Gmina Dobra realizuje projekt z dofinansowania w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja".

Dofinansowanie, które otrzyma Gmina Dobra, przeznaczone zostało na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętów i środków do utrzymania czystości i dezynfekcji. Wsparciem zostanie objętych 6 placówek oświatowych, pracownicy i ponad 2600 uczniów i przedszkolaków w gminie Dobra.

W ramach projektu zaplanowano zakup m.in. 10 tys. maseczek medycznych, 5500 rękawiczek jednorazowych, odkurzaczy dezynfekująco-piorących przeznaczonych do prania i dezynfekcji dywanów, chodników i wykładzin w salach przedszkolnych, wczesnoszkolnych i świetlicach, opryskiwaczy oraz myjek ciśnieniowych do dezynfekcji i utrzymania czystości na placach zabaw przy szkołach i przedszkolach.

Zakupione zostaną także: parownice do higienicznego czyszczenia bez detergentów (wysoka temperatura pozwala też unieszkodliwić większość drobnoustrojów), generatory ozonu do dezynfekcji i odświeżania pomieszczeń, automatyczne stacje dezynfekujące do dezynfekcji rąk pracowników, dzieci, młodzieży oraz ich prawnych opiekunów, maty dezynfekujące pod drzwi, które mają ograniczyć przedostawanie się brudu i patogenów do pomieszczeń, lampy UV do sterylizacji powietrza oraz eliminacji zanieczyszczeń, bakterii i zarazków w pomieszczeniach, folie bio i wirusobójcze do zabezpieczenia klawiatur komputerów, oczyszczacze powietrza, bramki do bezdotykowego pomiaru temperatury dla szkół, w których rodzice wyrazili zgodę za zakup takich urządzeń oraz mopy parowe do czyszczenia i dezynfekcji bez detergentów.

Wysokość dofinansowania, które otrzymała Gmina Dobra, wynosi 276 tysięcy złotych. Wsparcie finansowe jest w ramach działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Grzegorz Pieszko

Gmina Dobra realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020