Szanowni Państwo

z dniem 14 kwietnia 2020r. wprowadzone zostają zmiany w godzinach pracy Urzędu Gminy Dobra.

Zarządzeniem nr 49/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 kwietnia  2020 r. w sprawie godzin pracy Urzędu Gminy Dobra ustalono następujące godziny pracy:

- od godz. 7:00 do godz. 13:00,

- od godz. 14:00 do godz. 20:00.

W godzinach 13:00 - 14:00 w pomieszczeniach biurowych przeprowadzana będzie dezynfekcja oraz wietrzenie przestrzeni biurowej, tym samym w tych godzinach nie będzie możliwy kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Dobra. 

Powyższe zmiany wynikają z ogłoszonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczności zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Gminy Dobra i bezpieczeństwa pracowników oraz petentów.

Korespondencję do Urzędu nadal można zostawiać w przygotowanych do tego pojemnikach:

 • w wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a,
 • w wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Gospodarki Odpadami
  i Egzekucji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej,
 • w wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji przy
  Granicznej 24a,
 • w holu budynku Urzędu Gminy Dobra, Referat ds. Planowania Przestrzennego
  i Warunków Zabudowy przy ul. Granicznej 24a w Dobrej,
 • przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie.

w godzinach od 7:00 do 20:00.

Bardzo proszę o wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera