Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 kwietnia 2020 r. do 24 maja br przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Opublikowany zostały również harmonogramy egzaminów:

  • egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.
  • pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 i potrwają do 29 czerwca (w tym roku szkolnym nie odbędą się ustne egzaminy maturalne)
  • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się od 22 czerwca do 9 lipca.