Logo Ośrodka Pomocy Społecznej w DobrejOśrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, iż w związku z zapisem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii godziny pracy Ośrodka nie uległy zmianie. Przypominamy, iż Ośrodek czynny jest w poniedziałek od godz. 8:00 do godz.16:30, wtorek od godz. 7:30 do godz. 15:00 od środy do piątku włącznie w godzinach od 7:00 do godz. 15:00. Pracownicy wykonują pracę w systemie pracy rotacyjnej jeden dzień na stanowisku pracy, drugiego dnia w systemie pracy zdalnej.

W związku z rozprzestrzenieniem się COVID-19, pracownicy socjalni ograniczyli wyjścia w teren. W Ośrodku wyodrębniono pomieszczenie do przyjęć interesantów, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa. Praca opiekunek domowych odbywa się bez zmian. Usługi opiekuńcze w domu podopiecznego świadczone są bez zakłóceń. Osoby starsze korzystające z powyższej formy pomocy są szczególnie narażone w obecnej sytuacji. Zatem usługi opiekuńcze świadczone są z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej i pozostali pracownicy również wykonują pracę w systemie rotacyjnym w celu zmniejszenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Obsługa interesantów odbywa się bezpośrednio, jak również za pośrednictwem wykorzystania systemów teleinformatycznych; bankowość elektroniczną, portal  e-PUAP, system Empatia. Ponadto w holu przy wejściu została ustawiona urna do której można wrzucać wypełnione wnioski, ewentualnie inną korespondencję.

Od dnia 24 października br. do odwołania decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zawieszona została działalność świetlic wiejskich w miejscowości Grzepnica, Buk i Łęgi.

Od miesiąca października br. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program ministerialny „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. W szczególnych przypadkach z Programu mogą skorzystać osoby młodsze.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Ryszkiewicz