Informuję, że w środę 8 czerwca 2016r. w godzinach 15.30 - 17.30 w miejscowości Lubieszyn odbędzie się pikieta organizowana przez Związek Zawodowy Służby Celnej Województwa Zachodniopomorskiego. Protest ten będzie miał formę przechodzenia przez przejście dla pieszych na drodze krajowej nr 10 w okolicach stacji BP w cyklu 20 minut - 5 minut przerwy.  Pikieta ta spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym.  

Wójt Gminy Dobra

W dniach 7-9 czerwca 2016 r odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy „syrena” dotyczący zagrożenia z powietrza.

Wójt Gminy Dobra

 

W ostatnim czasie w jednym z portali internetowych ukazała się informacja o braku działań urzędu gminy mających na celu usunięcie barszczu Sosnowskiego rosnącego na terenie gminy Dobra. W związku z powyższym informuję o działaniach podjętych przez urząd w ww. sprawie.

Szanowni mieszkańcy

W związku z otrzymywanymi zgłoszeniami  dotyczącymi braku wody pitnej zwracam się do Państwa z apelem o racjonalne gospodarowanie wodą.  Woda w pierwszej kolejności winna być wykorzystywana do celów bytowych. Podlewanie ogrodów powoduje, że w godzinach popołudniowych i wieczornych brakuje wody, a urządzenia nie są w stanie dostarczyć tak dużej ilości zapotrzebowanej wody.


Apeluję więc do wszystkich Państwa o ograniczenie podlewania ogrodów.

Wójt Gminy Dobra

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego - Poradnik dla Mieszkańców. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem. 

W związku ze złym stanem technicznym budynków po byłej jednostce wojskowej w Dobrej przy ul. Okrężnej, zabrania się wstępu do budynków na ww. terenie. Wejście grozi kalectwem lub śmiercią.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2016/jednostka_wstep

Wójt Teresa Dera

Sezon zimowego ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych to okres zwiększonej liczby pożarów i zwiększonego zagrożenia dla osób korzystających z urządzeń grzewczych. W związku z przypadkami zatruć użytkowników korzystających z pieców opalanych paliwem stałym, olejowym i gazowym, zwracam się z apelem do mieszkańców Gminy Dobra o zwrócenie uwagi na bezpieczne eksploatowanie oraz wzmożenie nadzoru nad urządzeniami i instalacjami grzewczymi.

Komunikat w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na Operatora Systemu Przesyłowego - pobierz plik .pdf

XX-lecie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) stało się doskonałą okazją do uroczystego podpisania aneksu do porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP w Dobrej do KSRG.

W dniu 30 lipca 2015 r. w siedzibie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach  porozumienie podpisali:
– ze strony Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach -  bryg. Marek Gendek,
– ze strony Gminy Dobra, Wójt Gminy – Teresa Dera,
– ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej, Prezes OSP – dh Eugeniusz Wawrzoła.