Informuję, że Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje sytuację związaną z intensywnymi opadami deszczu i mogącymi powstać w wyniku tego lokalnymi podtopieniami. W wyniku burzy, która przeszła przez Gminę Dobra w dniu 20.07.2017r. odnotowano 20 zgłoszeń od mieszkańców, które dotyczyły podtopień i wystąpiły głównie w Mierzynie.

Dla zapobiegania wystąpieniu podtopień, na bieżąco udrażniane są przepusty, rowy, urządzenia melioracyjne oraz kanalizacja deszczowa. Ochotnicze Straże Pożarne z Wołczkowa i Dobrej do akcji pomocy przy podtapianiu dysponowane są przez PSP Police (nr telefonu 998).

Gmina udostępnia również worki -  nr telefonu 508 222 219 - Pan Grzegorz Pieszko.

Jednocześnie na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzegam przed wystąpieniem intensywnych opadów deszczu na obszarze województwa zachodniopomorskiego od godz. 03.00 dnia 25.07.2017r. do godz. 18:00 dnia 26.07.2017r. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. 

Sekretarz Gminy Dobra

 

W dniu 30 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego związane z intensywnymi opadami deszczu i powstałymi w wyniku tego lokalnymi podtopieniami. 

Podtopienia wystąpiły w miejscowościach: Bezrzecze, Mierzyn, Wołczkowo, Skarbimierzyce, Dobra.

Na posiedzeniu Zespołu podjęto następujące decyzje i działania:

- w celu likwidacji skutków podtopień i zabezpieczenia przed dalszymi podtopieniami uruchomiono rezerwę celową,

- zlecono firmie Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych Ryszard Łukasik dodatkowe udrażnianie według wskazań przepustów, rowów, zatorów, urządzeń melioracyjnych,

- w uzgodnieniu z Zastępcą Komendanta PSP w Policach ustalono, że straż pożarna zintensyfikuje działania na terenie Gminy Dobra związane z likwidacją podtopień,

- firma Poldek realizuje prace związane z udrażnianiem kanalizacji deszczowej.

Ochotnicze Straże Pożarne z Wołczkowa i Dobrej do akcji pomocy przy podtapianiu dysponowane są przez PSP Police (nr telefonu 998).

Wszystkie sytuacje związane z możliwością wystąpienia podtopienia należy zgłaszać pod numerem telefonu 512 384 717 - Pani Irena Ziental.