Informuję, że sytuacja po intensywnych i długotrwałych opadach deszczu na terenie gminy ustabilizowała się. Obecnie sprawdzana jest sytuacja w poszczególnych miejscowościach.

Obniża się poziom wody w rowach melioracyjnych i innych odbiornikach wody. Bardzo wysoki stan wody utrzymuje się na cieku wodnym Struga Wołczkowska, ale tam też woda zaczyna opadać.
Zamknięty dla ruchu jest tylko odcinek ul. Zielonej w Redlicy ( od ronda w Redlicy do przepustu ).

Znaleziono tablicę rejestracyjną ( przy ul. Zielonej ) nr ZS 719GK. Właściciela prosimy o odbiór w Urzędzie Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a.  

Prosimy mieszkańców o wstrzymanie się z odpompowywaniem wody z przydomowych zbiorników.


Sekretarz Gminy Dobra

 Informuję, że sytuacja po intensywnych i długotrwałych opadach deszczu na terenie gminy się stabilizuje. Akcja odpompowywania wód powierzchniowych prowadzona jest nadal w kilku miejscach na terenie gminy (  Bezrzecze, Dobra, Mierzyn ).  Przy odpompowywaniu pracują Strażacy oraz beczkowozy. Powoli obniża się również poziom wody w rowach melioracyjnych i innych odbiornikach wody. Bardzo wysoki stan wody utrzymuje się na cieku wodnym Struga Wołczkowska co utrudnia spływ wody. 

Nadal zamknięta dla ruchu jest ulica Folwarczna w Skarbimierzycach i ul. Zielona w Redlicy ( od ronda w Redlicy do przepustu ). 

Prosimy  mieszkańców o wstrzymanie się z odpompowywaniem wody z przydomowych zbiorników.   

 

Sekretarz Gminy Dobra

Informuję, że sytuacja po intensywnych i długotrwałych opadach deszczu na terenie gminy się stabilizuje. Akcja odpompowywania wód powierzchniowych prowadzona jest nadal w kilku miejscach na terenie gminy (  Dobra, Mierzyn ).  Przy odpompowywaniu pracują Strażacy oraz beczkowozy. Powoli obniża się również poziom wody w rowach melioracyjnych i innych odbiornikach wody.

Zamknięta dla ruchu jest ulica Folwarczna w Skarbimierzycach i ul. Zielona w Redlicy ( od ronda w Redlicy do przepustu ). 

Prosimy  mieszkańców o wstrzymanie się z odpompowywaniem wody z przydomowych zbiorników.   

 

Sekretarz Gminy Dobra

 

 Informuję, że sytuacja po intensywnych i długotrwałych opadach deszczu na terenie gminy się stabilizuje. Akcja odpompowywania wód powierzchniowych prowadzona jest nadal w kilku miejscach na terenie gminy ( Wołczkowo, Bezrzecze, Dobra, Mierzyn ).  Przy odpompowywaniu pracują Strażacy oraz beczkowozy. Powoli obniża się również poziom wody w rowach melioracyjnych i innych odbiornikach wody.Prosimy  mieszkańców o wstrzymanie się z odpompowywaniem wody z przydomowych zbiorników.   

Sekretarz Gminy Dobra

 Informuję, że sytuacja po intensywnych i długotrwałych opadach deszczu na terenie gminy powoli się stabilizuje. Akcja odpompowywania wód powierzchniowych trwa nadal. Na terenie gminy pracuje obecnie 14 zastępów Straży Pożarnych oraz 4 beczkowozy. Powoli obniża się również poziom wody w rowach  melioracyjnych.

Prosimy  mieszkańców o wstrzymanie się z odpompowywaniem wody z przydomowych zbiorników.   

Sekretarz Gminy Dobra

Informujemy, że z uwagi na zastoiska wody zamknięte zostały następujące drogi:

- ul. Folwarczna w Skarbimierzycach ( droga Skarbimierzyce - Bezrzecze ),

- ul. Zielona w Redlicy ( na odcinku od ronda w Redlicy do przepustu ), dojazd do osiedla Redlica od drogi powiatowej Wołczkowo-Dobra,

- ul. Brzozowa w Mierzynie ( z uwagi na odpompowywanie wody ).

Sekretarz Gminy Dobra

Informuję, że Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Dobrej pełni stały dyżur. W miejscach podtopień działają jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Policach, Ochotniczych Straży Pożarnych, firma POLDEK, przewożone są worki do zabezpieczenia posesji, można również osobiście odebrać worki z Wołczkowa przy ul. Lipowej 51 ( budynek Urzędu ).

Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne do akcji pomocy przy podtapianiu dysponowane są również przez PSP Police (nr telefonu 998).

Gmina udostępnia worki - nr telefonu 508 222 219 - Pan Grzegorz Pieszko.

Rowy i cieki wodne ( rzeka Bukowa, ciek Wierzbak ) są wypełnione co znacznie utrudnia spływ wody.

Sekretarz Gminy Dobra

W dn. dzisiejszym na wodociągu w ul. Wspólnej w Mierzynie wystąpiła awaria sieci. W związku z powyższym od godziny 9,00 do około 14,00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Przepraszamy za niegodności związane z usuwaniem awarii.

Kierownik Oddziału Terenowego

 

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą lokalnych podtopień na terenie Gminy Dobra podjęto działania wspólnie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na wniosek Wójta Gminy Dobra uruchomiono jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu sąsiednich gmin.  

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Dobrej pełni stały dyżur.  Na miejscu działają jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Policach,  Ochotniczych Straży Pożarnych, firma POLDEK, przewożone są worki do zabezpieczenia posesji. 

Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne do akcji pomocy przy podtapianiu dysponowane są również przez PSP Police (nr telefonu 998).

Gmina udostępnia worki -  nr telefonu 508 222 219 - Pan Grzegorz Pieszko.

Rowy i cieki wodne  ( rzeka Bukowa, ciek Wierzbak ) są wypełnione co znacznie utrudnia spływ wody.

Sekretarz Gminy Dobra

Informuję, że w związku z długotrwałymi opadami deszczu Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Dobrej pełni dyżur. Występują lokalne podtopienia. Na miejscu działa Ochotnicza Straż Pożarna, firma POLDEK, odpompowywana jest woda, przewożone są worki do zabezpieczenia posesji. 

Ochotnicze Straże Pożarne do akcji pomocy przy podtapianiu dysponowane są również przez PSP Police (nr telefonu 998).

Gmina udostępnia worki -  nr telefonu 508 222 219 - Pan Grzegorz Pieszko.

Rowy i cieki wodne  ( rzeka Bukowa, ciek Wierzbak ) są wypełnione co utrudnia spływ wody.

Sekretarz Gminy Dobra

W dniu 1 sierpnia o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania i pracy syren alarmowych (w okresie 1 minuty), zainstalowanych na terenie wszystkich sołectw gminy Dobra.

Celem treningu jest jednoczesne upamiętnienie 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.