REJON W KTÓRYM MOGĄ WYSTĘPOWAĆ NIEWYBUCHY NA TERENIE KOMPLEKSU LEŚNEGO
POMIĘDZY LUBIESZYNEM A DOŁUJAMI

Mapa przedstawiająca zagrożony rejon

 

W rejonie kompleksu leśnego pomiędzy Lubieszynem a Dołujami w tzw. Starej prochowni saperzy wysadzili niewybuchy z okresu II Wojny Światowej. W rejonie tym mogą znajdować się jeszcze inne niewybuchy zagrażające życiu i zdrowiu mieszkańców. Apeluje się do mieszkańców o niewchodzenie we wskazany rejon. Rejon ten obejmuje obszar po lewej stronie drogi betonowej idąc od Lubieszyna do m. Dołuje.