W ostatnim okresie funkcjonariusze Straży Gminnej w Dobrej dwukrotnie otrzymali zgłoszenia dotyczące niewybuchów znajdujących się w pobliżu miejsc uczęszczanych przez mieszkańców. W pierwszym przypadku był to pocisk artyleryjski przy drodze leśnej w rejonie m. Dołuje-Lubieszyn, w drugim mina przeciwpancerna w pobliżu m. Wołczkowo. W obydwu przypadkach teren został zabezpieczony przez patrol Straży Gminnej do czasu przyjazdu patrolu saperów.

Wszystkim osobom zgłaszającym dziękujemy za przekazane informacje oraz apelujemy do wszystkim mieszkańców gminy o zgłaszanie do Straży Gminnej lub Policji wszystkich przypadków ujawnienia pozostałości po II Wojnie Światowej.

 

 

Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Andrzej Budzyński