W dniu 11 września 2021 r. o godz. 12:30, po rajdzie rowerowym Szlakiem Pogranicza odbędzie się uroczyste otwarcie „Skweru Pogranicznika” zakończone piknikiem rodzinnym. Piknik odbędzie się na przejściu granicznym Buk-Blankensee.

W dniu 11 września 2021 r. o godz. 12:30, po rajdzie rowerowym Szlakiem Pogranicza odbędzie się uroczyste otwarcie „Skweru Pogranicznika” zakończone piknikiem rodzinnym. Na miejscu oprócz elementów uroczystych planujemy między innymi takie atrakcje jak pokaz pełnienia służby granicznej przez rekonstruktorów w historycznym umundurowaniu żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, pokaz sprzętu i wyposażenia Placówki Straży Granicznej w Szczecinie.

Wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach projektu p.n.: „Spotkajmy się na granicy - obchody XXX-lecia powstania Straży Granicznej", dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Szczegółowych informacji udziela:

- koordynator projektu pan Grzegorz Pieszko, tel.: 508 222 219

Serdecznie zapraszamy!

Andrzej Budzyński
Prezes ZEiR SG Region Szczecin

w partnerstwie z:

Teresa Dera
Wójt Gminy Dobra

Stefan Müller
Burmistrz Gminy Blankensee