Wójt Gminy Dobrai Burmistrz Gminy Blankensee zapraszają na transgraniczny rajd rowerowy i piknik rodzinny w ramach projektu FMP-0472-21 p.n. Szlak Pogranicza. Rajd odbędzie się 11 września 2021 o godz. 9.30 a rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9:00 na boisku przy ul. Sportowej 7 w Dobrej.

 

W dniu 11 września 2021 r. po raz kolejny odbędzie się polsko-niemiecki rajd rowerowy i piknik rodzinny. Trasa rajdu liczy kilkanaście kilometrów i prowadzi przez malownicze tereny gminy Dobra i Blankensee.

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.00 na terenie sportowo-rekreacyjnym w Dobrej, przy ul. Sportowej 7, a start imprezy został zaplanowany na godz. 9.30. Uczestnicy rajdu muszą posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości z uwagi na poruszanie się po niemieckiej stronie. Osoby małoletnie, mogą wziąć udział w rajdzie pod opieką osób dorosłych i obowiązkowo poruszają się na rowerze w kaskach. Udział w rajdzie jest bezpłatny.

Po zakończeniu rajdu na przejściu granicznym w Buku oraz Skwerze Pogranicznika zostanie zorganizowany piknik rodzinny z okazji 25-lecia współpracy Gmin Dobra i Blankense.

Organizatorzy zapewniają koszulki z logotypami projektu, medale pamiątkowe, ubezpieczenie, opiekę medyczną i catering.

Rajd rowerowy zostanie zorganizowany w ramach projektu p.n.: „Szlak Pogranicza”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Szczegółowych informacji udziela:

- koordynator projektu pani Izabela Dryjańska, tel.: 91 441 05 41

Serdecznie zapraszamy!

 

Teresa Dera
Wójt Gminy Dobra

Stefan Müller
Burmistrz Gminy Blankensee