W dniach 29-30 maja 2021 roku na terenie gminy Dobra odbył się Weekend Otwartych Ogrodów. Ten pilotażowy projekt został zrealizowany z małego grantu finansowanego z środków budżetu Gminy Dobra, środków własnych Stowarzyszenia Carpe diem oraz grantu z Fundusz Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S A, a Partnerem Konkursu Fundacja "Za górami, za lasami".

Sercem wydarzenia były wycieczki indywidualne i grupowe po prywatnych ogrodach udostępnione przez mieszkańców gminy Dobra. W tegorocznej, pierwszej edycji projektu, zostało udostępnionych 28 ogrodów – 7 w Dobrej, po 6 w Dołujach i Stolcu, 5 w Mierzynie, 2 w Wołczkowie i po 1 w Buku i Rzędzinach. Te zielone enklawy odwiedziło łącznie ok. 500 osób.

W ogrodach zostało zorganizowanych 15 warsztatów, w których wzięło udział 120 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły  się warsztaty pieczenia pizzy w ogrodowym piecu, pieczenia podpłomyków, ogrody wróżek, poidełka dla ptaków, ziołowniki czy malowanie na jedwabiu.

W ramach projektu zostały również zorganizowane zajęcia ogrodowej jogi, Garden Fitness, taniec pod chmurką, ogrodowe zajęcia rehabilitacyjne i Nordic Walking.

W czasie Weekendu Otwartych Ogrodów zorganizowano dwa jarmarki – w sobotę na Terenie Sportowo-Rekreacyjnym „Mierzynianka”, w niedzielę na Terenie Rekreacyjnym w Bezrzeczu.

Jarmark w Mierzynie rozpoczął się oficjalnym otwarciem projektu przez Wójt Gminy Dobra Panią Teresę Dera, Starostę Powiatu Polickiego Pana Andrzeja Bednarka oraz Prezes Stowarzyszenia Carpe diem Panią Izabelę Dryjańską. Uczestnicy jarmarku zostali zaproszeni na śniadanie na trawie, w ramach którego członkinie Stowarzyszenia Carpe diem i Stowarzyszenia na Rzecz Sołectwa Dołuje i Kościno wydały trzysta kanapek.

Bezrzeczański jarmark otworzyła Pani Wójt oraz partnerzy projektu. W czasie jarmarków odbyły się pokazy florystyczne Rafała Staszczyka z Pracowni „Plantacja” oraz dr hab. inż. Piotra Salachny, profesora ZUT. Pokazy psów ratowniczych i pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowali ratownicy z OSP Wołczkowo.

Uczestnicy jarmarków mogli wziąć udział w 6 warsztatach rękodzielniczych, ekologicznych i florystycznych, zajęciach ruchowych, konkursach i zabawach kierowanych do całych rodzin. Podczas jarmarku działał mobilny punkt konsultacyjny w sprawie konsultacji społecznych, dotyczących sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, w ramach projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18) oraz punkt, w którym pracownice Wydziału Spraw Obywatelskich, prowadziły Spis powszechny.

W czasie jarmarku prowadzone były także akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci – Sary i Bruna, na rzecz OSP Wołczkowo oraz na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia KociArka i Stowarzyszenia Kudłata Przystań.

Na jarmarku nie zabrakło - szkółkarzy, producentów zdrowej żywności czy rękodzielników.

Pomysłodawcą wydarzenia było Stowarzyszenie Carpe diem, które zrealizowało projekt w partnerstwie z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Kołem Gospodyń Wiejskich w Dołujach Kreatywne Wtorki, Stowarzyszeniem Nasze Bezrzecze, Stowarzyszeniem Bliżej Siebie, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Sołectw Dołuje i Kościno, Kołem Gospodyń Wiejskich w Mierzynie „Mierzynianki”, GZL Dobra Oddział Skarbimierzyce i Bezrzecze, Stowarzyszeniem Społeczność w Sieci, OSP Wołczkowo, GPR OSP Wołczkowo – Zachodniopomorskie Psy Ratownicze i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Ludowym.

Honorowym patronatem wydarzenie obieli: Starosta Policki, Wójt Gminy Dobra oraz Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, partnerom i uczestnikom projektu i zapraszamy za rok.

 

    Teresa Dera                                                               Izabela Dryjańska

Wójt Gminy Dobra                                                              Koordynator

 

 • mini_00WY
 • mini_0J
 • mini_0WY
 • mini_1C
 • mini_1WA
 • mini_2C
 • mini_2J
 • mini_2WA
 • mini_3J
 • mini_3WA
 • mini_3WY
 • mini_4J
 • mini_4WA
 • mini_4WY
 • mini_5J
 • mini_5WA
 • mini_5WY
 • mini_6J
 • mini_6WA
 • mini_6WY