Informuję, że z uwagi na dni świąteczne - Święta Wielkanocne tj. 02.04.2018r. (poniedziałek) nastąpią zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

 

Pragnę przypomnieć Państwu, iż wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobra zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2018. Podstawą ustalenia wysokości opłaty na rok 2018 jest ilość zużytej wody z danej nieruchomości w roku 2017 (informacja uzyskana z Wodociągów Zachodniopomorskich). Formularz deklaracji można otrzymać:

1.Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b Dobra

  1. Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a Dobra
  2. Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a Dobra
  3. Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska , ul. Lipowa 51 Wołczkowo
  4. Straż Gminna, ul. Daniela 32 Dołuje

lub  pobrać tutaj  -  deklaracje

Wszelkiej pomocy przy wypełnianiu deklaracji udzielą Państwu pracownicy Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej przy ul. Granicznej 39b. Informację można uzyskać również pod numerami telefonów: 91 311-23-07, 91311-34-87

                                                                                                                                                                     Kierownik WGOKiE  Anna Budzyńska

Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Dobra, którzy chcą pozbyć się odpadów w postaci choinek naturalnych. Będą one odbierane w ostatni dzień roboczy miesiąca stycznia i lutego danego roku kalendarzowego z miejsc/punktów wywozowych wskazanych poniżej:

Informuję, że z uwagi na dni świąteczne - Boże Narodzenie nastąpią zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych tj.:

W sobotę dnia 23.12.2017 r. – zostanie odebrana trasa poniedziałkowa (z dnia 25.12.17 r.) plus dodatkowo adresy z tras wtorkowych (z dnia  26.12.17 r.) wymienione poniżej:

Informuję, że z uwagi na dzień świąteczny Nowy Rok 01.01.2018 r. (poniedziałek) nastąpią zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

Dnia 02.01.2018 r. (wtorek) będą odbierane trasy poniedziałkowe plus dodatkowo wybrane ulice z tras wtorkowych tj.:

ZWRACAM SIĘ Z APELEM DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JAK RÓWNIEŻ ZARZĄDCÓW WSPÓLNOT, SPÓŁDZIELNI BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DOBRA!

W przypadku wystąpienia opadów śniegu prosimy o systematyczne odśnieżanie terenów przylegających i dojść do wiat, zatoczek śmietnikowych.

Przedmiotowe działania zapewnią Państwu, mieszkańcom Państwa posesji sprawny i bezproblemowy odbiór odpadów komunalnych.

KIEROWNIK WGOKiE

Anna Budzyńska

PRZYPOMINAMY, IŻ ZBIÓRKA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W TYM ODPADÓW ZIELONYCH TRWA OD KWIETNIA DO KOŃCA LISTOPADA KAŻDEGO ROKU KALENDARZOWEGO.  


Zbiórka odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych
jest prowadzona w ramach odbioru selekcji w systemie workowym oraz w systemie kontenerowym. Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Dobra, którzy chcą pozbyć się odpadów zielonych pochodzących z ich działek.

Informuję, że z uwagi na dzień świąteczny Wszystkich Świętych wypadający dnia 01.11.2017 r. ( środa) odpady komunalne odbierane będą z jednodniowym przesunięciem tj.:

- trasa środowa zostanie przesunięta na czwartek;

- trasa czwartkowa zostanie przesunięta na piątek

- trasa piątkowa zostanie przesunięta na sobotę.

 

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

Informuję, że od dnia 4 września 2017 r. firma Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski rozpocznie sukcesywne mycie i dezynfekcję pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Dobra.

Usługa będzie wykonywana zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miejscowościach.

 

Kierownik WGOKiE 

Anna Budzyńska

Informuję, że z uwagi na dzień świąteczny Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  tj. 15.08.2017 r. (wtorek) wywóz odpadów zostanie wykonany z  jednodniowym przesunięciem, tj.

- trasa  wtorkowa zostanie  przesunięta na środę;
- trasa środowa zostanie  przesunięta na  czwartek;
- trasa czwartkowa zostanie  przesunięta na piątek
- trasa piątkowa zostanie  przesunięta na  sobotę

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Informuję, że z uwagi na dzień świąteczny Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  tj. 15.08.2017 r. (wtorek) wywóz odpadów zostanie wykonany z  jednodniowym przesunięciem, tj.

- trasa  wtorkowa zostanie  przesunięta na środę;
- trasa środowa zostanie  przesunięta na  czwartek;
- trasa czwartkowa zostanie  przesunięta na piątek
- trasa piątkowa zostanie  przesunięta na  sobotę

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska