Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z lotu ptaka

Informujemy, że w dniach 24.12.2020r. i 2.01.2021r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 4 będzie nieczynny. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

Kierownik WGOKiE

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 3 grudnia 2020r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 2 grudnia 2020r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 1 grudnia 2020r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 30 listopada 2020r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami umowy, firma Jumar 30 listopada rozpoczyna mycie pojemników. Lista adresów, będzie publikowana na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Kierownik WGOKiE

Mierzyn 06/11/2020

Z.P.H.G. JUMAR
Ul. Długa 20
72-006 Mierzyn

KOMUNIKAT

 

W związku ze Świętem Niepodległości - 11/11/2020 /środa/ - odpady komunalne /w pojemnikach/ będą odbierane zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

09.11.2020

odbiór bez zmian

10.11.2020

odbiór bez zmian

11.11.2020

ŚWIĘTO

12.11.2020

odbiór za środę 11/11/2020
odbiór czwartkowy

13.11.2020

odbiór bez zmian

BOK Jumar

Kosze na śmieciW dniu 24 września Radni Gminy Dobra uchwalili pakiet uchwał związanych z całością gospodarki odpadami komunalnymi. Konieczność przyjęcia nowych uchwał wymusiła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z ubiegłego roku. Wchodzą one w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.

Najważniejsze przyjęte rozwiązania :

  1. Zgodnie z ustawą 100% nieruchomości będzie miało obowiązek segregowania odpadów.
  2. Zwiększona została częstotliwość odbioru bioodpadów: kwiecień -listopad jeden raz na tydzień a grudzień - marzec raz na 2 tygodnie. Konieczność częstszego odbioru bioodpadów, także w okresie zimowym wynika z bezwzględnego zakazu umieszczania odpadów kuchennych w pojemniku na odpady zmieszane.
  3. Wprowadzono ulgę w wysokość 0,80 zł od 1 m3 zużytej wody w opłacie dla osób, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów na swojej posesji. Warunek to posiadanie kompostownika.
  4. Pozostawiono bez zmian wysokość stawki za 1 m3 zużytej wody, od której obliczana jest opłata miesięczna, która wynosi 4,80 zł.
  5. Nieruchomości niezamieszkałe (firmy, sklepy itp.) nie będą objęte gminnym systemem (poza pewnymi wyjątkami). Właściciele nieruchomości niezamieszkałych takich jak: firmy, sklepy, hotele, biurowce będą musieli zawrzeć od 01 stycznia 2021 r. niezależną umowę na odbiór odpadów z firmą, która posiada zezwolenie na taki rodzaj działalności.
  6. Od 1 stycznia 2021r. nie będzie możliwe spalanie odpadów roślinnych (bioodpadów). Spalanie bioodpadów jest niezgodne z art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach, który stanowi, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. W naszej gminie bioodpady są objęte systemem segregacji jak i odbierana jest ich każda ilość wytworzona na terenie nieruchomości zamieszkałej.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych dzisiejszy (09.10.2020) odbiór frakcji BIO w miejscowości Kościno został przesunięty na dzień 12.10.2020r (poniedziałek).

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Kierownik WGOKiE

Uprzejmie informuję, że w związku z awarią pojazdu odpady zmieszane z ulic: Barwna, Wspólna i Osiedle Nad Stawem w miejscowości Mierzyn zostaną odebrane w dniu jutrzejszym tj. 04.09.2020r.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

ŚmieciarkaUprzejmie informuję, że w związku z awarią pojazdu odpady zmieszane z ulic: Letnia, Jesienna, Traszki, Biedronki, Migdałowa, Spacerowa, Piesza, Dereszowa, Cykady, Czajki, Krajobrazowa od nr 26 do 30  zostaną odebrane w dniu jutrzejszym tj. 01.09.2020r.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.