Dnia 18 kwietnia 2015 r. na terenie Gminy Dobra w miejscowościach; Mierzyn, Skarbimierzyce, Lubieszyn, Dołuje, Kościno, Redlica, Wąwelnica  odbędzie się akcja „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON”, w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady. Kontenery będą rozstawiane od godziny 7.00 -10.00 i zabierane zaraz po zapełnieniu, dodatkowe kontenery nie będą  podstawiane.

 

W dniach 11, 18, 25 kwietnia 2015 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się akcja „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON” w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady:

Informuję, że z uwagi na dzień świąteczny tj. 6 kwietnia 2015 r. wywóz odpadów w tym tygodniu zostanie zrealizowany z jednodniowym przesunięciem, tj.

- trasa poniedziałkowa - przesunięta na wtorek
- trasa wtorkowa - przesunięta na środę
- trasa środowa - przesunięta na czwartek
- trasa czwartkowa - przesunięta na piątek
- trasa piątkowa - przesunięta na sobotę

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Opakowania styropianowe np. ze sprzętu RTV, AGD, środków spożywczych itp. należy wrzucać do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

STYROPIAN BUDOWLANY podobnie jak wszelkie pozostałe odpady  budowlane, remontowe i rozbiórkowe winien być gromadzony w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów budowlanych (w kontenerach, workach) dostarczanych i odbieranych przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra, na koszt właściciela nieruchomości.

Uwaga Mieszkańcy!

Do dnia 28 lutego 2015 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Dobra zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2015.

W związku z tym, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji mieszczący się  przy ul. Granicznej 39 B w Dobrej w dniu 27.02.2015 r. będzie przyjmował deklaracje do godz. 17.00 i dodatkowo w dniu 28.02.2015 (tj. sobota) od godz. 8.00 do 16.00.

Wójt Gminy Dobra

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych w okresach świątecznych w 2015 roku - pobierz plik .pdf

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znosi obowiązek zaokrąglania kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przykład:. średnie miesięczne zużycie wody za rok 2014 wynosi 12,67 m3 x 4,30 zł lub 5,30 zł =54,48 zł lub 67,15 zł i takie kwoty wpisujemy wypełniając deklarację na 2015 rok  – OPŁATY NIE ZAOKRĄGLAMY DO PEŁNYCH ZŁOTYCH

Kierownik Wydziału
Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji
Anna Budzyńska

 

Informuję, że z uwagi na dzień świąteczny tj.  6 stycznia 2015r. wywóz odpadów w tym tygodniu zostanie zrealizowany z jednodniowym przesunięciem, tj.

- trasa wtorkowa        - przesunięta na środę,

- trasa środowa           - przesunięta na czwartek,

- trasa czwartkowa     - przesunięta na piątek,

- trasa piątkowa          - przesunięta na sobotę.

Kierownik WGOKiE

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM W ROKU 2014

22 grudnia 2014 (poniedziałek) - odbiór odpadów komunalnych nastąpi w dniu  20.12.2014 (sobota),

23 grudnia 2014 (wtorek) - odbiór odpadów komunalnych nastąpi w dniu 22.12.2014 (poniedziałek),

24 grudnia 2014 (środa) - odbiór odpadów komunalnych nastąpi w dniu 22.12.2014 (poniedziałek),

25 grudnia 2014 (czwartek) – odbiór odpadów komunalnych nastąpi w dniu 23.12.2014 (wtorek),

26 grudnia 2014 (piątek) - odbiór odpadów komunalnych nastąpi w dniu 24.12.2014 (środa),

1 stycznia 2015 (czwartek) – odbiór odpadów komunalnych nastąpi w dniu 31.12.2014 (środa).

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESACH ŚWIĄTECZNYCH W ROKU 2014

Zbiórka przeterminowanych leków na terenie Gminy Dobra odbywa się w pojemnikach przeznaczonych do tego celu  usytuowanych w aptekach lub przychodniach zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra.

Do pojemników na przeterminowane leki  należy wrzucać: tabletki, drażetki, ampułki, maści, proszki, syropy, krople, roztwory w szczelnych pojemnikach.

Nie należy wrzucać: aerozoli, termometrów, używanych igieł i strzykawek.

Pobierz wykaz aptek - plik .pdf

 

Zbiórka baterii. Mieszkańcy Gminy Dobra mogą pozbyć się zużytych baterii poprzez ich umieszczenie w  przeznaczonych do tego celu pojemnikach umieszczonych w obiektach ogólnie dostępnych (wydziały Urzędu Gminy Dobra, Straż Gminna, GOK, ZEAS, szkoły). Baterie są odbierane przez firmę REBA Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą  w Warszawie przy ul. Kubickiego.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Z.P.H.G. JUMAR informuje, że od 1 września 2014 r. sukcesywnie myte będą pojemniki na odpady z terenu gminy Dobra.

Gabriela Krzysztofik
Z.P.H.G. JUMAR