INFORMACJA DOTYCZĄCA  INSTALACJI  PODWODOMIERZA  DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIE PODŁĄCZONYCH  DO SIECI KANALIZACYJNEJ, POSIADAJĄCYCH PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW LUB ZBIORNIKI  BEZODPŁYWOWE

 

Informuję, iż  firma POLDEK Dionizy Polikowski  wyraziła gotowość  prowadzenia   gospodarki   wodomierzowej dla nieruchomości nie  podłączonych do gminnej sieci  kanalizacji sanitarnej.

Szczegółowe informacje dotyczące montażu podwodomierzy należy uzgodnić z  Firmą POLDEK Dionizy Polikowski  pod numerem tel.  91 333 12 12.

Wójt Teresa Dera

Wszystkich mieszkańców gminy Dobra, zainteresowanych założeniem podwodomierza informuję, że w przypadku odprowadzania ścieków do kanalizacji stanowiącej własność gminy Dobra, zgodę na montaż oraz wskazanie miejsca montażu podwodomierza określać będzie firma POLDEK, która jest eksploatatorem sieci kanalizacyjnej. Biuro firmy znajduje się w Mierzynie, przy ulicy Weleckiej 38 (budynek "Centrum Mierzyn") - tel. 91 333 12 12.

W przypadku odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Szczecin, zgodę na montaż oraz wskazanie miejsca montażu podwodomierza, określać będą Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 8-10 - tel. 91 418 44 31.

Wójt Teresa Dera

 

Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości - pobierz (pdf)


Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz (pdf)


Uchwała Nr XXII/315/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik. - pobierz (pdf)


Uchwała Nr XXII/316/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. - pobierz (pdf)


Uchwała Nr XXII/317/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - pobierz (pdf)

Przypominamy, że do dnia 31 marca 2013 r. należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej prezentujemy wzory wypełnionych deklaracji:

Nieruchomości zamieszkałe - selektywna zbiórka odpadów:

  • 1
  • 2
  • 3

Informuję, że Parlament RP zakończył prace ustawodawcze w zakresie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja wejdzie w życie po podpisaniu przez Prezydenta RP i publikacji w Dzienniku Ustaw.

W związku z powyższym w najbliższym czasie planowane jest rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zmian w przyjętym systemie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Dobra.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI ---> POBIERZ