Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami umowy firma odbierająca odpady jest zobowiązana dostarczyć mieszkańcom dwa pakiety worków w ciągu roku w terminach: pierwszy - do końca marca, drugi - do końca lipca. Z informacji jakie otrzymaliśmy wynika, że pierwszy pakiet będzie dostarczany w połowie lutego i będzie zawierał: 40 szt. worków niebieskich na papier, 45 szt. worków żółtych na plastik i 7szt. worków zielonych na szkło.

Kierownik WGOKiE

Kolorowe worki na odpady Najistotniejsze zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Dobra, które będą obowiązywać od  01 stycznia 2022r. :

  1. Odbiór bioodpadów sprzed nieruchomości odbywać się będzie jedynie z jednego pojemnika o maksymalnej pojemności 120l zakupionego na własny koszt przez właściciela nieruchomości. Oznacza to zupełne odejście od wykorzystywania worków na tego typu odpady. Pojemnik na bioodpady powinien być koloru brązowego z napisem BIO. Pojemnik innego koloru powinien być pokryty kolorem brązowym minimum w 30%.

Do pojemnika należy wrzucać:
- wszystkie resztki kuchenne pochodzenia roślinnego;
- bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów.

Odpady powinny być umieszczane w pojemniku „luzem”, bez jakichkolwiek worków!
Do PSZOK-u bez limitu można będzie oddawać tylko bioodpady w postaci odpadów kuchennych oraz drobnych gałęzi pochodzących z przyciętych drzew i krzewów. Nie będzie przyjmowana skoszona trawa oraz liście.

Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych w związku ze Świętem Trzech Króli. 06.01 Święto. 07.01 odbiór odpadów według harmonogramu czwartkowego. 08.01 odbiór odpadów według harmonogramu piątkowego

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 03.01.2022r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 30.12.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 22.12.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 21.12.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 20.12.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 17.12.2021r.

Worki na segregację odpadówSzanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z § 3 ust.12 Uchwały Rady Gminy Dobra NR XVII/240/2020 z dnia 24 września w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług właściciel nieruchomości może gromadzić odpady segregowane w dodatkowych workach (w przypadku wykorzystania pakietu), zakupionych na własny koszt pod warunkiem stosowania rodzaju i odpowiedniej kolorystyki worków określonej w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Jest to niezbędne do właściwej realizacji umowy przez firmę Jumar. Pracownik odbierający odpady nie ma możliwości każdorazowo sprawdzać ich opisu, gdy odpady gromadzone są w workach o różnej kolorystyce. Przestrzeganie tych zasad wyeliminuje nieporozumienia związane z przypadkami nieodebrania odpadów segregowanych wystawionych w workach o innym kolorze. Dlatego też, bezwzględnie należy zachować odpowiednią kolorystykę worków dla poszczególnych odpadów.

  1. W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej Gminie bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy wyłącznie z Wydziałem ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji tel. 91 311 34 87  (pracownicy firmy Jumar nie posiadają pełnej wiedzy w tym zakresie).
  2. Przypominam o bezwzględnym zakazie umieszczania odpadów zmieszanych (resztki po segregacji) w workach przeznaczonych do selekcji.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 16.12.2021r.