ZWRACAM SIĘ APELEM DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JAK RÓWNIEŻ ZARZĄDCÓW WSPÓLNOT, SPÓŁDZIELNI BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DOBRA!!!!!

W przypadku wystąpienia opadów śniegu prosimy o systematyczne odśnieżanie terenów przylegających i dojść do wiat, zatoczek śmietnikowych.

Przedmiotowe działania zapewnią Państwu, mieszkańcom Państwa posesji sprawny i bezproblemowy odbiór odpadów komunalnych.

KIEROWNIK WGOKiE

Anna Budzyńska

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 9 grudnia

Ze względu na trwające prace wymiany sieci wodociągowej przy ulicy Słonecznej w Wołczkowie zostaje wprowadzona zmiana organizacji odbioru odpadów komunalnych przy ulicy Zimowej, Letniej i Jasnej przez firmę ZPHG JUMAR Julian Maruszewski. Na początku każdej z wyżej wymienionych ulic zostaną podstawione opisane pojemniki zbiorcze na odpady komunalne dla mieszkańców.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 4 grudnia 

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 3 grudnia

Poniżej zamieszczamy przedstawioną przez Panią Annę Budzyńską na sesji Rady Gminy prezentację dotyczącą wybranych najistotniejszych z punktu widzenia mieszkańców zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 19 lipca 2019 r. do ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 29 listopada

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 28 listopada

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 18 listopada 

 Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 16 listopada

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 15 listopada.