Szanowni Mieszkańcy,

przypominam, że worki z odpadami komunalnymi przygotowane do odbioru przez firmę Jumar muszą być bezwzględnie zawiązane !!!

Ponadto proszę wystawiać je w sposób umożliwiający odbiór poszczególnych frakcji – tzn. nie układamy jednych worków na drugich, gdyż np. worki bio przykryte workami z plastikiem nie są widoczne dla pracowników odbierających odpady tej frakcji (szczególnie wczesnym rankiem). Przypominam, że każdą frakcję odbiera inna śmieciarka w innym czasie. Dlatego też, proszę ustawiać worki obok siebie aby odbiór mógł odbywać się sprawnie.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Pojemniki na odpadyOpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są w następujących terminach, opłata za miesiąc:
- styczeń i luty - do 10-go marca danego roku,
- marzec - do 10-go kwietnia danego roku,
- kwiecień - do 10-go maja danego roku,
- maj - do 10-go czerwca danego roku,
- czerwiec - do 10-go lipca danego roku,
- lipiec - do 10-go  sierpnia  danego roku,
- sierpień - do 10-go września danego roku,
- wrzesień - do 10-go października danego roku,
- październik - do 10-go listopada danego roku,
- listopad i grudzień - do 10-go grudnia danego roku.

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami dla danej nieruchomości została określona przez właściciela nieruchomości w złożonej przez niego deklaracji za dany rok kalendarzowy.

SPOSÓB REGULOWANIA  OPŁATY 

Opłaty należy wnosić na przypisany dla każdej nieruchomości indywidualny numer rachunku bankowego nadany przez Urząd Gminy po złożeniu deklaracji lub osobiście w KASIE w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji z siedzibą przy ul. Granicznej 39b w miejscowości Dobra.

Aby wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Dobra przez platformę E-PUAP należy:

 1. Zalogować się lub założyć konto na platformie: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Kliknąć w bezpośredni link do deklaracji: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/najczesciej-zalatwiane-sprawy/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/3211012

  lub 
 2. Zalogować się lub założyć konto na platformie: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Wybrać Katalog Spraw i znaleźć w nim ( wpisując kod pocztowy 72-003 ):
  URZĄD GMINY W DOBREJ
  72-003 DOBRA, UL. SZCZECIŃSKA 16A

  -  Wybrać w Katalogu Spraw -> Ochrona Środowiska -> Najczęściej załatwiane sprawy:
     Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Wypełnić, podpisać i wysłać deklarację.

  Po wysłaniu deklaracji system E-PUAP automatycznie generuje UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia), które jest oficjalnym potwierdzeniem przyjęcia dokumentu przez Urząd Gminy.

Dla poprawnego wyświetlania się formularza zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu z instrukcją wypełnienia e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Worki na odpadyUprzejmie informuję, że z przyczyn technicznych, niezależnych od gminy w dniach 18 – 22 stycznia nie zostały odebrane z Państwa nieruchomości bioodpady. Za zaistniałą sytuację przepraszam i jednocześnie zapewniam, że od dnia 25 stycznia 2021 r. odbiór bioodpadów odbywać się będzie zgodnie z dostarczonym harmonogramem.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Zdjęcie skrzynki ustawionej przy WGOKiEZ uwagi na panującą sytuację epidemiczną, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców uprzejmie informuję, że w budynku Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej może jednocześnie przebywać 2 interesantów. Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości technicznych przesłania deklaracji „śmieciowych” drogą elektroniczną, mogą wypełnioną deklarację przesłać pocztą. Osoby, które chcą pozostawić wypełnioną deklarację bez potrzeby stania w kolejce na zewnątrz, mogą taką deklarację pozostawić w skrzynce na dokumenty. Skrzynka znajduje się przed budynkiem Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej. Wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji umieszczony został na stronie urzędu gminy w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI w podzakładce DEKLARACJA.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Od stycznia 2021 r. mieszkańcy gminy Dobra mogą składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Dobra elektronicznie poprzez platformę E-PUAP. Prezentujemy film z prostą instrukcją, jak to zrobić.

Kosze do selektywnej zbiórki odpadów

Uprzejmie informuję, że pakiety worków do segregacji odpadów komunalnych będą dystrybuowane przez firmę JUMAR w drugiej połowie lutego 2021 r. Opóźnienie spowodowane jest trudną sytuacją związaną z Covid 19 zarówno w fabryce, której zlecono produkcję worków jak i w samej firmie Jumar. Dlatego też, proszę o wykorzystywanie worków, które otrzymaliście Państwo w poprzednich rozdaniach lub własnych. W miarę możliwości przy wykorzystywaniu worków własnych proszę o przestrzeganie ich kolorystyki zgodnej z poszczególnymi rodzajami odpadów segregowanych. Jeśli to nie będzie możliwe, proszę, aby odpady segregowane umieszczane w dowolnym kolorze worków były opatrzone przyklejoną kartką z opisem jaki rodzaj odpadu tam się znajduje. Właściciele nieruchomości, którzy w tym roku przystępują pierwszy raz do gminnego systemu gospodarki odpadami proszę o kontakt telefoniczny z Wydziałem ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi pod nr tel. 91 311 34 87

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

W związku ze Świętem Trzech Króli (06.01.2021) odpady komunalne (w pojemnikach) będą odbierane zgodnie z poniższym harmonogramem: 04.01.21 PONIEDZIAŁEK – odbiór bez zmian 05.01.21 WTOREK – odbiór bez zmian 06.01.21 ŚRODA – ŚWIĘTO 07.01.21 CZWARTEK – odbiór środowy 08.01.21 PIĄTEK – odbiór czwartkowy 09.01.21 SOBOTA – odbiór piątkowy

 PSZOK z lotu ptakaUprzejmie informujemy, że w dniu 31.12.2020r. PSZOK w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 4 będzie czynny do godziny 13:00.

Kierownik WGOKiE

21.12.20 - Poniedziałek - odbiór bez zmian 22.12.20 – Wtorek – odbiór bez zmian 23.12.20 – Środa – odbiór środowy i czwartkowy 24.12.20 – Czwartek – odbiór piątkowy 28.12.20 – Poniedziałek – odbiór poniedziałkowy i wtorkowy 29.12.20 – Wtorek – odbiór środowy 30.12.20 – Środa – odbiór czwartkowy 31.12.20 – Czwartek – odbiór piątkowy

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z lotu ptaka

Informujemy, że w dniach 24.12.2020r. i 2.01.2021r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 4 będzie nieczynny. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

Kierownik WGOKiE