Worki do segregacji odpadówNa terenie Gminy Dobra prowadzone są kontrole pod kątem prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Prowadzi je zarówno firma zajmująca się odbiorem odpadów od właścicieli nieruchomości jak i Straż Gminna. Dopatrzono się licznych nieprawidłowości, co skutkowało wszczęciem postępowań wobec właścicieli nieruchomości i wydawaniem decyzji o podwyższonej opłacie za niedopełnienie obowiązku segregacji. Na dzień dzisiejszy wydano 13 takich decyzji i niestety w związku z kolejnymi ujawnionymi przypadkami już należy stwierdzić, że będę kolejne. Dlatego też, bardzo proszę mieszkańców aby segregacja odbywała się w sposób prawidłowy.

Zdjęcie przedstawiające niepoprawną segregacjęW związku z bardzo licznymi zgłoszeniami od pracowników firmy odbierającej odpady, w sprawie nieprawidłowego wykorzystywania worków na odpady zbierane selektywnie uprzejmie informuję, iż wykorzystywanie worków niezgodnie z ich przeznaczeniem tzn. poprzez gromadzenie w nich odpadów zmieszanych, co jest zabronione, będzie traktowane jak niedopełnienie obowiązku segregacji. Odpad taki nie zostanie odebrany a w przypadku powtórzenia się problemu w stosunku do właściciela nieruchomości zostanie nałożona kara administracyjna. Przypominamy mieszkańcom Gminy Dobra, że od dnia 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Urząd Gminy jest na bieżąco informowany o wszelkich nieprawidłowościach. Bardzo proszę o poważne podejście do sprawy. Ilość dostarczonych worków (szczególnie na bioodpady) i koszty ich zagospodarowania należą do jednych z najwyższych w kraju. Wykorzystywanie ich niezgodnie z przeznaczeniem nie jest niestety incydentalne. Skala tego zjawiska sprawia wrażenie normy przyjętej przez mieszkańców. Nie dziwią więc później opinie, że worków nie wystarcza, skoro nie są stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Oto kilka zdjęć pokazujących skalę problemu.

KIEROWNIK WGOKiE
Anna Budzńska

Wywóz odpadów31.05.2021 -  Poniedziałek – odbiór odpadów bez zmian

01.06.2021 –  Wtorek – odbiór odpadów bez zmian

02.06.2021 –  Środa – odbiór odpadów bez zmian

03.06.2021 –  Czwartek – ŚWIĘTO

04.06.2021 –  Piątek – odbiór odpadów z trasy czwartkowej

05.06.2021 –  Sobota – odbiór odpadów z trasy piątkowej

KompostPrzypominamy, że deklaracja kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach i uzyskanie ulgi w opłatach za odbiór odpadów są równoznaczne z tym, że z tych gospodarstw nie będą odbierane żadne bioodpady, zarówno sprzed posesji, jak i w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów, nadal mogą odwozić do PSZOK-u bioodpady w postaci grubych gałęzi, pochodzących z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew po uprzednim rozdrobnieniu.

Śmieciarka03.05.2021 –   Poniedziałek  – ŚWIĘTO

04.05.2021 –   Wtorek   – odbiór odpadów z trasy poniedziałkowej

05.05.2021 –   Środa  – odbiór odpadów z trasy wtorkowej

06.05.2021 –   Czwartek  – odbiór odpadów z trasy środowej

07.05.2021 –   Piątek  – odbiór odpadów z trasy czwartkowej

08.05.2021 –   Sobota  – odbiór odpadów z trasy piątkowej

Brązowe worki na odpady BIOZ przykrością informujemy, że sytuacja epidemiologiczna (COVID-19) wśród pracowników firmy JUMAR odbierających odpady wymusiła wstrzymanie odbioru odpadów frakcji BIO z dnia 13.04.2021 r. (wtorek). Kolejny planowany odbiór z tej trasy nastąpi według harmonogramu tj. 20.04.2021 r.

Jednocześnie przypominam, że bioodpady można dostarczyć na bieżąco do PSZOK-u w m. Dobra ul. Zwierzyniecka 4 od poniedziałku do soboty.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska 

Brązowe worki z odpadami bioUprzejmie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych odbiór odpadów frakcji BIO z dnia 09.04.2021 r. (piątek) w miejscowości Mierzyn został przesunięty na dzień 10.04.2021 r. (sobotę).

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW

W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI

 

05.04.2021 - Poniedziałek – ŚWIĘTO

06.04.2021 – Wtorek – odbiór odpadów z trasy poniedziałkowej

07.04.2021 – Środa – odbiór odpadów z trasy wtorkowej

08.04.2021 – Czwartek – odbiór odpadów z trasy środowej

09.04.2021 – Piątek – odbiór odpadów z trasy czwartkowej

10.04.2021 – Sobota – odbiór odpadów z trasy piątkowej

Taczka z odpadami bio w ogrodzieW okresie wzmożonych prac ogrodowych mogą występować przesunięcia terminów odbioru odpadów biodegradowalnych. Z uwagi na nasilenie się prac wiosennych w ogrodach jednorazowo wystawiana jest bardzo duża liczba worków z takimi odpadami. Często jest to po kilkanaście, a nawet po 50 worków z jednej nieruchomości. Nie jest technicznie możliwe, aby tak ogromna ilość odpadów była odebrana jednorazowo. Dlatego też, bezpośrednio spod nieruchomości odbierane będzie każdorazowo po 10 worków. Nieodebrane w danym dniu worki z odpadami z pielęgnacji ogrodów będą sukcesywnie odbierane w kolejnych terminach, zgodnie z harmonogramem. Proszę o wyrozumiałość w tym względzie. Ponadto bardzo proszę nie wypełniać worka po same brzegi, ponieważ jego waga potrafi przekraczać 30 kg. Pracownicy firmy Jumar ładują te odpady ręcznie na samochód, co powoduje poważne kontuzje, które doprowadzają do problemów z dyspozycyjnością pracowników. Jednocześnie wskazuję, że ten odpad można oddawać na bieżąco do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 4, obok schroniska dla zwierząt. Mieszkańcy, którzy mają zamiar przywieźć spore ilości odpadów zielonych (np. przyczepkę) proszę o wcześniejszy kontakt z pracownikiem PSZOK-u.
Telefoniczne potwierdzenie przez pracownika możliwości ich przyjęcia zapobiegnie sytuacji, kiedy to mieszkaniec zgłasza się do PSZOK-u a w danej chwili kontener jest zapełniony i czeka na wymianę.

Nr telefonu do pracownika PSZOK-u  510 489 038.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Uprzejmie informujemy, że z powodu awarii śmieciarki, odpady z papieru, które powinny być odebrane w dniu dzisiejszym z miejscowości: Buk, Lubieszyn, Łęgi, Mierzyn ul. Kokosowa, Lubieszyńska, os. Nad Stawem od nr 20 do 45, Przyrodnicza, Wichrowa a także Rzędziny, Skarbimierzyce i Stolec zostaną odebrane jutro (w sobotę) 06.03.2021 r.

ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Kontener na odpady zieloneW związku z pytaniami mieszkańców w sprawie podstawiania kontenerów na odpady zielone, uprzejmie informuję, że w tym zakresie od 2021 r. wprowadzono nowe rozwiązania.

Zrezygnowano z podstawiania kontenerów na bioodpady pochodzące z terenów zielonych w okresie wiosenno-jesiennym. Dotychczasowa praktyka wskazywała na liczne przypadki wyrzucania do tych kontenerów innych odpadów, co prowadzi do uznania, że odpady w takim kontenerze są odpadami zmieszanymi, a więc ich odbiór jest droższy. Także ujawniano liczne przypadki wrzucania takich odpadów przez firmy świadczące usługi pielęgnacji ogrodów, w tym także z terenu Szczecina. Takie działania powodują zwiększone koszty odbioru odpadów z kontenerów, a tym samym wpływają na całość kosztów systemu. W zamian zdecydowano się na odbiór bioodpadów raz w tygodniu w okresie kwiecień – listopad a w pozostałym okresie raz na 2 tygodnie spod nieruchomości. Ewentualnie w pojedynczych przypadkach właściciel nieruchomości mający nadmiar bioodpadów, w szczególności trawy może je oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

UWAGA

Przypominam, że ta usługa nie dotyczy właścicieli nieruchomości,  którzy zadeklarowali kompostowanie wszystkich bioodpadów w przydomowych kompostownikach i otrzymali ulgę w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z terenu ich nieruchomości nie będą odbierane żadne bioodpady

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska