Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 17.11.2022 r.

Grabienie liściGmina Dobra nie jest jedyną Gminą, która rezygnuje z grabienia liści. Podobne decyzje zapadły min. w Szczecinie, Krakowie czy Wrocławiu. Należy przypomnieć, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (w tym liści) z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. W związku z tym jasno wynika, że właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia liści tylko i wyłącznie z chodnika, który spełnia dwa warunki:

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 07.11.2022 r.

Poniżej publikujemy wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 27.10.2022 r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 19.10.2022r.:

Wypełnianie deklaracjiUWAGA – STRAŻ GMINNA KONTROLUJE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓRYCH NIE ZOSTAŁA ZŁOŻONA DEKLARACJA ŚMIECIOWA

Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym przez każdego właściciela nieruchomości.

W związku ze zdarzającymi się przypadkami niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji przez nowych mieszkańców przypominamy, że na terenie Gminy Dobra nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest  złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów. Pozostali właściciele nieruchomości składają nową deklarację do 10 lutego każdego roku kalendarzowego. Podstawą ustalenia wysokości opłaty na rok 2022 jest ilość zużytej wody z danej nieruchomości w roku 2021 (informacja uzyskana z Wodociągów Zachodniopomorskich).

 

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów w związku ze świętem w dniu 15 sierpnia 2022r.

 

 - poniedziałkowy odbiór odpadów odbędzie się we wtorek 16.08.22 r.

- wtorkowy odbiór odpadów odbędzie się w środę 17.08.22 r.

- środowy odbiór odpadów odbędzie się w czwartek 18.08.22 r.

- czwartkowy odbiór odpadów odbędzie się w piątek 19.08.22 r.

- piątkowy odbiór odpadów odbędzie się w sobotę 20.08.22 r.

Pojemnik do segregacjiWydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji otrzymuje każdorazowo od firmy JUMAR informację wraz z dokumentacją fotograficzną, iż nie wszyscy mieszkańcy segregują odpady komunalne w odpowiedni sposób. Chociaż ustawa „śmieciowa” nakłada taki obowiązek na każdego właściciela nieruchomości od 01.01.2020 roku nadal zdarzają się błędy oraz zaniechanie segregacji.

Należy pamiętać, że niestosowanie się do zasad segregacji skutkuje dodatkową opłatą. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów lub jej braku, odpady nie będą odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania, o czym urząd zostanie na bieżąco poinformowany przez podmiot odbierający odpady wraz z dokumentacją fotograficzną. Wobec właściciela nieruchomości, który nie stosuje się do zasad segregacji zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości 21,00 zł za 1 m³ zużycia wody.

SEGREGACJA ODPADÓW – NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY:

Kosze na odpadyOpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są w następujących terminach, opłata za miesiąc:
- styczeń i luty - do 10-go marca danego roku,
- marzec - do 10-go kwietnia danego roku,
- kwiecień - do 10-go maja danego roku,
- maj - do 10-go czerwca danego roku,
- czerwiec - do 10-go lipca danego roku,
- lipiec - do 10-go sierpnia danego roku,
- sierpień - do 10-go września danego roku,
- wrzesień - do 10-go października danego roku,
- październik - do 10-go listopada danego roku,
- listopad i grudzień - do 10-go grudnia danego roku.

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami dla danej nieruchomości została określona przez właściciela nieruchomości w złożonej przez niego deklaracji za dany rok kalendarzowy. W sprawach dotyczących opłat stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zaokrągla się.