Informuję, że z uwagi na dzień świąteczny Nowy Rok 01.01.2018 r. (poniedziałek) nastąpią zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

Dnia 02.01.2018 r. (wtorek) będą odbierane trasy poniedziałkowe plus dodatkowo wybrane ulice z tras wtorkowych tj.:

ZWRACAM SIĘ Z APELEM DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JAK RÓWNIEŻ ZARZĄDCÓW WSPÓLNOT, SPÓŁDZIELNI BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DOBRA!

W przypadku wystąpienia opadów śniegu prosimy o systematyczne odśnieżanie terenów przylegających i dojść do wiat, zatoczek śmietnikowych.

Przedmiotowe działania zapewnią Państwu, mieszkańcom Państwa posesji sprawny i bezproblemowy odbiór odpadów komunalnych.

KIEROWNIK WGOKiE

Anna Budzyńska

PRZYPOMINAMY, IŻ ZBIÓRKA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W TYM ODPADÓW ZIELONYCH TRWA OD KWIETNIA DO KOŃCA LISTOPADA KAŻDEGO ROKU KALENDARZOWEGO.  


Zbiórka odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych
jest prowadzona w ramach odbioru selekcji w systemie workowym oraz w systemie kontenerowym. Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Dobra, którzy chcą pozbyć się odpadów zielonych pochodzących z ich działek.

Informuję, że z uwagi na dzień świąteczny Wszystkich Świętych wypadający dnia 01.11.2017 r. ( środa) odpady komunalne odbierane będą z jednodniowym przesunięciem tj.:

- trasa środowa zostanie przesunięta na czwartek;

- trasa czwartkowa zostanie przesunięta na piątek

- trasa piątkowa zostanie przesunięta na sobotę.

 

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

Informuję, że od dnia 4 września 2017 r. firma Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski rozpocznie sukcesywne mycie i dezynfekcję pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Dobra.

Usługa będzie wykonywana zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miejscowościach.

 

Kierownik WGOKiE 

Anna Budzyńska

Informuję, że z uwagi na dzień świąteczny Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  tj. 15.08.2017 r. (wtorek) wywóz odpadów zostanie wykonany z  jednodniowym przesunięciem, tj.

- trasa  wtorkowa zostanie  przesunięta na środę;
- trasa środowa zostanie  przesunięta na  czwartek;
- trasa czwartkowa zostanie  przesunięta na piątek
- trasa piątkowa zostanie  przesunięta na  sobotę

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Informuję, że z uwagi na dzień świąteczny Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  tj. 15.08.2017 r. (wtorek) wywóz odpadów zostanie wykonany z  jednodniowym przesunięciem, tj.

- trasa  wtorkowa zostanie  przesunięta na środę;
- trasa środowa zostanie  przesunięta na  czwartek;
- trasa czwartkowa zostanie  przesunięta na piątek
- trasa piątkowa zostanie  przesunięta na  sobotę

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Informuję, że z uwagi na dzień świąteczny Boże Ciało tj. 15 czerwiec 2017 r. (czwartek) wywóz odpadów komunalnych, realizowany wg harmonogramu czwartkowego i piątkowego zostanie wykonany z jednodniowym przesunięciem, tj.

 

- trasa czwartkowa        - przesunięta na piątek

- trasa piątkowa             - przesunięta na sobotę

 

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

Informuję, że z uwagi na dni świąteczne tj. 
1 MAJA I KONSTYTUCJI 3 MAJA (01-03/05/2017) wywóz odpadów komunalnych będzie realizowany z następującymi zmianami:

 

29/04/2017 (sobota)
– trasa poniedziałkowa zostanie odebrana w sobotę zamiast w poniedziałek;

02/05/2017 (wtorek)
– odbiór odpadów z trasy wtorkowej pozostaje bez zmian;

04/05/2017 (czwartek)
– trasa środowa zostanie odebrana w czwartek zamiast w środę;

05/05/2017 (piątek)
– trasa czwartkowa zostanie odebrana w piątek zamiast w czwartek;

06/05/2016 (sobota)
– trasa piątkowa zostanie odebrana w sobotę zamiast w piątek.

 

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Informuję, że z uwagi na dzień świąteczny tj. 17 kwietnia 2017 r. (PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY) wywóz odpadów komunalnych będzie realizowany z jednodniowym przesunięciem, tj.:

 

17/04/2017 (poniedziałek)
– trasa poniedziałkowa zostanie odebrana we wtorek zamiast w poniedziałek;

18/04/2017 (wtorek)
– trasa wtorkowa zostanie odebrana we środę zamiast we wtorek;

19/04/2017 (środa)
– trasa środowa zostanie odebrana we czwartek zamiast w środę;

20/04/2017 (czwartek)
– trasa czwartkowa zostanie odebrana w piątek zamiast w czwartek;

21/04/2017 (piątek)
– trasa piątkowa zostanie odebrana w sobotę zamiast w piątek.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

PRZYPOMINAMY, ŻE NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2017. 

Nową deklarację właściciel nieruchomości składa w terminie 14 dni od:

dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czyli m.in. zużycie wody.