Wszystkich mieszkańców gminy Dobra, zainteresowanych założeniem podwodomierza informuję, że w przypadku odprowadzania ścieków do kanalizacji stanowiącej własność gminy Dobra, zgodę na montaż oraz wskazanie miejsca montażu podwodomierza określać będzie firma POLDEK, która jest eksploatatorem sieci kanalizacyjnej. Biuro firmy znajduje się w Mierzynie, przy ulicy Weleckiej 38 (budynek "Centrum Mierzyn") - tel. 91 333 12 12.

W przypadku odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Szczecin, zgodę na montaż oraz wskazanie miejsca montażu podwodomierza, określać będą Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 8-10 - tel. 91 418 44 31.

Wójt Teresa Dera

 

Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości - pobierz (pdf)


Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz (pdf)


Uchwała Nr XXII/315/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik. - pobierz (pdf)


Uchwała Nr XXII/316/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. - pobierz (pdf)


Uchwała Nr XXII/317/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - pobierz (pdf)

Przypominamy, że do dnia 31 marca 2013 r. należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej prezentujemy wzory wypełnionych deklaracji:

Nieruchomości zamieszkałe - selektywna zbiórka odpadów:

  • 1
  • 2
  • 3

Informuję, że Parlament RP zakończył prace ustawodawcze w zakresie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja wejdzie w życie po podpisaniu przez Prezydenta RP i publikacji w Dzienniku Ustaw.

W związku z powyższym w najbliższym czasie planowane jest rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zmian w przyjętym systemie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Dobra.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI ---> POBIERZ