Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 30.11.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 29.11.2021r.

Tablica na cmentarzu informująca o poprawnej segregacjiOd dnia 01.01.2021 r. istnieje obowiązek prowadzenia segregacji odpadów dla wszystkich mieszkańców. Obowiązek ten dotyczy nie tylko naszych domów, ale również każdego innego miejsca, w którym aktualnie przebywamy, np. placów zabaw, boisk, orlików, ale także cmentarzy.

Podczas odwiedzin grobów swoich bliskich warto pamiętać o zachowaniu porządku i prawidłowej segregacji odpadów. Dlatego też, na cmentarzu w Dobrej, Wołczkowie i w Mierzynie zostały zainstalowane tablice informacyjne, które pomogą w poprawnej segregacji odpadów. Bardzo prosimy stosować się do zamieszczonej tam instrukcji. Segregacja odpadów na cmentarzu, tak jak na terenie całej Gminy Dobra polega na wyodrębnieniu odpadów: biodegradowalnych (gałęzie, trawa, liście, kwiaty bez doniczek, naturalne wieńce), papieru (papier, karton, tektura), tworzyw sztucznych oraz metali (folie opakowaniowe, plastikowe oraz metalowe elementy zniczy bez parafiny, elementy wieńców z tworzyw sztucznych), szkła (znicze szklane bez parafiny, wazony szklane, słoiki i butelki) oraz odpadów pozostałych po segregacji (znicze i wkłady z parafiną, wieńce trwale złączone z tworzywami oraz metalem). Brak przedmiotowej segregacji wiąże się z bardzo zwiększonymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa - ZADBAJMY WSPÓLNIE O ODPOWIEDNIĄ SEGREGACJĘ.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

  • mini_1
  • mini_2
  • mini_3

Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych w związku ze Świętem Niepodległości 11.11.2021:  08.11 - bez zmian; 09.11. - bez zmian; 10.11 - bez zmian; 11.11 - święto; 12.11 - odbiór wg harmonogramu czwartkowego; 13.11 - obiór wg harmonogramu piątkowego

Rada Gminy Dobra, na sesji w dniu 28 października 2021r.,  przyjęła nowe uchwały związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Najważniejsze zmiany to nowe stawki za odbiór śmieci, ustalenie maksymalnej opłaty, wprowadzenie limitu odbioru bioodpadów wraz z dedykowanym pojemnikiem, większa ilość worków do segregacji oraz zwiększenie limitu na odpady budowlane i remontowe w PSZOK-u.

Urząd Gminy Dobra dokonał szczegółowej analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Podczas analizy uwzględniono zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z sierpnia 2021 r.

Dochody z rachunków za odbiór śmieci obecnie nie pokrywają kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Szacowany deficyt na koniec 2021 r. wyniesie ok. 4,7 mln zł. Związane jest to z rosnącymi cenami paliw, kosztami pracy, opłatami za przyjmowanie odpadów do sortowni, instalacji i składowisk, a także rosnącą ilością odpadów, szczególnie zielonych.

Koszty gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 r. oszacowano na 11,75 mln zł. Przy obecnych stawkach za odbiór odpadów do budżetu wpłynie tylko 55% tej kwoty. Zabraknie 5,2 mln złotych. Zgodnie z wyliczeniami Urzędu Gminy Dobra, żeby system się zbilansował należałoby podnieść stawkę za odbiór śmieci z obecnej 4,80 zł na 11,00 zł.

"Tak wysokie podniesienie stawki uderzyłoby w naszych mieszkańców, szczególnie w uboższe rodziny. Dodatkowo nowa ustawa z sierpnia tego roku wprowadza maksymalną wysokość opłaty za śmieci. Nie może być ona wyższa niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, co obecnie wynosi 149,68 zł. Nieruchomości posiadające większe tereny zielone, zużywające znaczne ilości wody do ich podlewania i generujące większą ilość odpadów zielonych, nie poniosą więc wyższej opłaty. Gmina może jednak skorzystać z wprowadzonych zmian w ustawie, które dają jej dodatkowe kompetencje. Rada gminy może teraz postanowić o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, jeśli środki pozyskane z opłat są niewystarczające. Wcześniej ustawa nie dopuszczała takiej możliwości. Dzięki temu rozwiązaniu nie jesteśmy zmuszeni przerzucać wszystkich rosnących kosztów odbioru odpadów na mieszkańców" - wyjaśnia Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

W związku ze Świętem Zmarłych 01.11.2021r. wywóz odpadów komunalnych odbędzie się według harmonogramu: 01.11 - święto; 02.11 - odbiór wg harmonogramu poniedziałkowego; 03.11 - odbiór według harmonogramu wtorkowego; 04.11 - odbiór wg harmonogramu środowego; 05.11 - odbiór według harmonogramu czwartkowego; 06.11 - obiór według harmonogramu piątkowego

Wykaz miejscowości i ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 29.10.2021r.

Wykaz miejscowości i ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 28.10.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 27.10.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 26.10.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 25.10.2021 r