Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 04.09.2023 r.

ŚmieciarkaKOMUNIKAT !

Szanowni Mieszkańcy ulicy Topolowej, Jerzego, Leszka, Mileny, Jagny w Mierzynie,

W dniach 2 - 4 sierpnia 2023r. kładziona będzie pierwsza warstwa masy bitumicznej na ulicy Topolowej na odcinku od ul. Macieja do skrzyżowania z ul. Nasienną. W związku z tym, odbiór odpadów z plastiku, papieru i bio, który zgodnie z harmonogramem powinien odbyć się w dniach 2 i 3 sierpnia został przesunięty na dzień 7 sierpnia 2023r. tj. poniedziałek.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Kierownik WGOKIE

Konsultacje społeczne - logoW dniu 2 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Dobra wydała zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.(TU link do zarządzenia). Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach 12-26 czerwca w sposób elektroniczny, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.dobraszczecinska.pl. Zawarte w formularzu pytanie będzie dotyczyło częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych.

W konsultacjach będą mogli wziąć udział właściciele 8110 nieruchomości jednorodzinnych (przy zabudowie wielorodzinnej śmieci odbierane są 1x na tydzień), przy czym z każdej nieruchomości może być to tylko 1 osoba - ta która składa deklarację śmieciową.

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie protokół, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

Konsultacje mają na celu uzyskanie opinii mieszkańców w zakresie częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości jednorodzinnych.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Herb Gminy DobraZarządzenie nr 79/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 02 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie ustalenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowiących budynki mieszkalne jednorodzinne >> pobierz (pdf)

Harmonogram

Załącznik nr 1 (Bezrzecze) >> pobierz (pdf)

Załącznik nr 2 (Mierzyn, Dołuje) >> pobierz (pdf)

Załącznik nr 3 (Bolków, Buk, Stolec, Rzędziny, Łęgi, Grzepnica, Płochocin, Mierzyn (ul. Tytusa)) >> pobierz (pdf)

Komunikat

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 30.03.2023 r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 29.03.2023 r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 28.03.2023 r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 27.03.2023 r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 23.03.2023 r.