Brązowe worki na odpady BIOZ przykrością informujemy, że sytuacja epidemiologiczna (COVID-19) wśród pracowników firmy JUMAR odbierających odpady wymusiła wstrzymanie odbioru odpadów frakcji BIO z dnia 13.04.2021 r. (wtorek). Kolejny planowany odbiór z tej trasy nastąpi według harmonogramu tj. 20.04.2021 r.

Jednocześnie przypominam, że bioodpady można dostarczyć na bieżąco do PSZOK-u w m. Dobra ul. Zwierzyniecka 4 od poniedziałku do soboty.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska 

Brązowe worki z odpadami bioUprzejmie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych odbiór odpadów frakcji BIO z dnia 09.04.2021 r. (piątek) w miejscowości Mierzyn został przesunięty na dzień 10.04.2021 r. (sobotę).

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW

W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI

 

05.04.2021 - Poniedziałek – ŚWIĘTO

06.04.2021 – Wtorek – odbiór odpadów z trasy poniedziałkowej

07.04.2021 – Środa – odbiór odpadów z trasy wtorkowej

08.04.2021 – Czwartek – odbiór odpadów z trasy środowej

09.04.2021 – Piątek – odbiór odpadów z trasy czwartkowej

10.04.2021 – Sobota – odbiór odpadów z trasy piątkowej

Taczka z odpadami bio w ogrodzieW okresie wzmożonych prac ogrodowych mogą występować przesunięcia terminów odbioru odpadów biodegradowalnych. Z uwagi na nasilenie się prac wiosennych w ogrodach jednorazowo wystawiana jest bardzo duża liczba worków z takimi odpadami. Często jest to po kilkanaście, a nawet po 50 worków z jednej nieruchomości. Nie jest technicznie możliwe, aby tak ogromna ilość odpadów była odebrana jednorazowo. Dlatego też, bezpośrednio spod nieruchomości odbierane będzie każdorazowo po 10 worków. Nieodebrane w danym dniu worki z odpadami z pielęgnacji ogrodów będą sukcesywnie odbierane w kolejnych terminach, zgodnie z harmonogramem. Proszę o wyrozumiałość w tym względzie. Ponadto bardzo proszę nie wypełniać worka po same brzegi, ponieważ jego waga potrafi przekraczać 30 kg. Pracownicy firmy Jumar ładują te odpady ręcznie na samochód, co powoduje poważne kontuzje, które doprowadzają do problemów z dyspozycyjnością pracowników. Jednocześnie wskazuję, że ten odpad można oddawać na bieżąco do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 4, obok schroniska dla zwierząt. Mieszkańcy, którzy mają zamiar przywieźć spore ilości odpadów zielonych (np. przyczepkę) proszę o wcześniejszy kontakt z pracownikiem PSZOK-u.
Telefoniczne potwierdzenie przez pracownika możliwości ich przyjęcia zapobiegnie sytuacji, kiedy to mieszkaniec zgłasza się do PSZOK-u a w danej chwili kontener jest zapełniony i czeka na wymianę.

Nr telefonu do pracownika PSZOK-u  510 489 038.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Uprzejmie informujemy, że z powodu awarii śmieciarki, odpady z papieru, które powinny być odebrane w dniu dzisiejszym z miejscowości: Buk, Lubieszyn, Łęgi, Mierzyn ul. Kokosowa, Lubieszyńska, os. Nad Stawem od nr 20 do 45, Przyrodnicza, Wichrowa a także Rzędziny, Skarbimierzyce i Stolec zostaną odebrane jutro (w sobotę) 06.03.2021 r.

ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Kontener na odpady zieloneW związku z pytaniami mieszkańców w sprawie podstawiania kontenerów na odpady zielone, uprzejmie informuję, że w tym zakresie od 2021 r. wprowadzono nowe rozwiązania.

Zrezygnowano z podstawiania kontenerów na bioodpady pochodzące z terenów zielonych w okresie wiosenno-jesiennym. Dotychczasowa praktyka wskazywała na liczne przypadki wyrzucania do tych kontenerów innych odpadów, co prowadzi do uznania, że odpady w takim kontenerze są odpadami zmieszanymi, a więc ich odbiór jest droższy. Także ujawniano liczne przypadki wrzucania takich odpadów przez firmy świadczące usługi pielęgnacji ogrodów, w tym także z terenu Szczecina. Takie działania powodują zwiększone koszty odbioru odpadów z kontenerów, a tym samym wpływają na całość kosztów systemu. W zamian zdecydowano się na odbiór bioodpadów raz w tygodniu w okresie kwiecień – listopad a w pozostałym okresie raz na 2 tygodnie spod nieruchomości. Ewentualnie w pojedynczych przypadkach właściciel nieruchomości mający nadmiar bioodpadów, w szczególności trawy może je oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

UWAGA

Przypominam, że ta usługa nie dotyczy właścicieli nieruchomości,  którzy zadeklarowali kompostowanie wszystkich bioodpadów w przydomowych kompostownikach i otrzymali ulgę w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z terenu ich nieruchomości nie będą odbierane żadne bioodpady

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Szanowni Mieszkańcy,

przypominam, że worki z odpadami komunalnymi przygotowane do odbioru przez firmę Jumar muszą być bezwzględnie zawiązane !!!

Ponadto proszę wystawiać je w sposób umożliwiający odbiór poszczególnych frakcji – tzn. nie układamy jednych worków na drugich, gdyż np. worki bio przykryte workami z plastikiem nie są widoczne dla pracowników odbierających odpady tej frakcji (szczególnie wczesnym rankiem). Przypominam, że każdą frakcję odbiera inna śmieciarka w innym czasie. Dlatego też, proszę ustawiać worki obok siebie aby odbiór mógł odbywać się sprawnie.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Pojemniki na odpadyOpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są w następujących terminach, opłata za miesiąc:
- styczeń i luty - do 10-go marca danego roku,
- marzec - do 10-go kwietnia danego roku,
- kwiecień - do 10-go maja danego roku,
- maj - do 10-go czerwca danego roku,
- czerwiec - do 10-go lipca danego roku,
- lipiec - do 10-go  sierpnia  danego roku,
- sierpień - do 10-go września danego roku,
- wrzesień - do 10-go października danego roku,
- październik - do 10-go listopada danego roku,
- listopad i grudzień - do 10-go grudnia danego roku.

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami dla danej nieruchomości została określona przez właściciela nieruchomości w złożonej przez niego deklaracji za dany rok kalendarzowy.

SPOSÓB REGULOWANIA  OPŁATY 

Opłaty należy wnosić na przypisany dla każdej nieruchomości indywidualny numer rachunku bankowego nadany przez Urząd Gminy po złożeniu deklaracji lub osobiście w KASIE w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji z siedzibą przy ul. Granicznej 39b w miejscowości Dobra.

Aby wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Dobra przez platformę E-PUAP należy:

 1. Zalogować się lub założyć konto na platformie: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Kliknąć w bezpośredni link do deklaracji: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/najczesciej-zalatwiane-sprawy/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/3211012

  lub 
 2. Zalogować się lub założyć konto na platformie: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Wybrać Katalog Spraw i znaleźć w nim ( wpisując kod pocztowy 72-003 ):
  URZĄD GMINY W DOBREJ
  72-003 DOBRA, UL. SZCZECIŃSKA 16A

  -  Wybrać w Katalogu Spraw -> Ochrona Środowiska -> Najczęściej załatwiane sprawy:
     Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Wypełnić, podpisać i wysłać deklarację.

  Po wysłaniu deklaracji system E-PUAP automatycznie generuje UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia), które jest oficjalnym potwierdzeniem przyjęcia dokumentu przez Urząd Gminy.

Dla poprawnego wyświetlania się formularza zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu z instrukcją wypełnienia e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Worki na odpadyUprzejmie informuję, że z przyczyn technicznych, niezależnych od gminy w dniach 18 – 22 stycznia nie zostały odebrane z Państwa nieruchomości bioodpady. Za zaistniałą sytuację przepraszam i jednocześnie zapewniam, że od dnia 25 stycznia 2021 r. odbiór bioodpadów odbywać się będzie zgodnie z dostarczonym harmonogramem.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Zdjęcie skrzynki ustawionej przy WGOKiEZ uwagi na panującą sytuację epidemiczną, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców uprzejmie informuję, że w budynku Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej może jednocześnie przebywać 2 interesantów. Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości technicznych przesłania deklaracji „śmieciowych” drogą elektroniczną, mogą wypełnioną deklarację przesłać pocztą. Osoby, które chcą pozostawić wypełnioną deklarację bez potrzeby stania w kolejce na zewnątrz, mogą taką deklarację pozostawić w skrzynce na dokumenty. Skrzynka znajduje się przed budynkiem Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej. Wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji umieszczony został na stronie urzędu gminy w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI w podzakładce DEKLARACJA.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska